ProBr

Peste 1.700 de activitati cu caracter preventiv desfasurate de politisti anul trecut

Peste 1.700 de activitati cu caracter preventiv desfasurate de politisti anul trecut
Peste 1.700 de activitati cu caracter preventiv desfasurate de politisti anul trecut
Peste 1.700 de activitati cu caracter preventiv desfasurate de politisti anul trecut

În anul 2016, în judeţul Brăila, nu au fost sesizate fapte stradale cu grad de pericol social ridicat sau cu impact deosebit asupra membrilor comunităţii. Poliţiştii brăileni au fost angrenaţi în peste 1.700 de activităţi cu caracter preventiv şi au informat antivictimal peste 37.000 de cetăţeni. 

Obiectivele majore urmărite de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2016 au fost creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri şi asigurarea resurselor umane şi a mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale.

Activitatea de prevenire a fost orientată pentru asigurarea unui sistem integrat, bazat pe atragerea de parteneri şi apropierea de comunitate şi a cunoscut o evoluţie constantă din punct de vedere calitativ.

În anul 2016, priorităţile naţionale identificate – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor au fost completate de prioritatea identificată la nivel local – prevenirea infracţiunilor contra persoanei, comise cu violenţă, la nivelul judeţului Brăila. Poliţiştii brăileni au organizat peste 1.700 de activităţi cu caracter preventiv educativ cu diferite grupuri ţintă, în cadrul cărora au fost distribuite peste 23.000 de materiale cu recomandări utile şi au fost informaţi antivictimal peste 37.000 de cetăţeni.

De asemenea, efectivele inspectoratului au intervenit la peste 10.700 de apeluri primite prin S.N.U.A.U. „112”, cele mai multe fiind în mediul urban, peste 6.400, iar peste 4.200 în mediul rural.

Combaterea criminalităţii – aspecte generale

În perioada analizată, pe raza judeţului Brăila nu au fost sesizate fapte stradale cu grad de pericol social ridicat sau cu impact deosebit asupra membrilor comunităţii, majoritatea faptelor comise fiind din categoria celor de subzistenţă.

Combaterea criminalității

 În perioada analizată, infracţionalitatea judiciară a scăzut cu 0,88%. Pe genuri de fapte, au scăzut infracţiunile de furt sesizate cu 2,13% şi infracţiunile de fals cu 6,98%. Referitor la criminalitatea în mediul rural, în anul 2016 au fost sesizate cu 1,25% mai puţine fapte, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţiunile de furt au scăzut cu 2,13%, faţă de anul 2015.

Criminalitatea economico –financiară

Infracționalitatea economico-financiară a scăzut cu 17,19% şi se află pe un trend descendent în ultimii 2 ani. Prin acţiunile iniţiate pentru combaterea evaziunii fiscale, a fost recuperat un prejudiciu de 1.165.000 lei. În urma acţiunilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 4.350 de pachete cu ţigări şi cantitatea de 43 litri de alcool.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Poliţiştii au derulat 17 acţiuni pe linia arme, materii explozive sau substanţe periculoase şi au confiscat 201 kg de material exploziv, cu 11,67% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.

Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în continuare faptul că judeţul Brăila nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, fenomenul având un caracter izolat, cu manifestări simple, fără pericol social, în anul 2016 nefiind înregistrate evenimente în care au fost folosite arme de foc.

Infracţionalitatea în domeniile silvicultură şi piscicultură

În perioada analizată, polițiștii brăileni au organizat 171 de acţiuni şi controale, dintre care 54 în fondul forestier, 8 pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării peştelui şi produselor din peşte şi 36 privind legalitatea  transportului de peşte.

Au fost aplicate 62 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.100 lei dintre care 57 la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, şi 5 conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

De asemenea, au fost confiscate 162 de unelte de pescuit.

Siguranţa rutieră

Creşterea gradului de siguranţă rutieră a reprezentat una dintre principalele priorităţi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila. Astfel, au fost desfăşurate peste 830 de acţiuni şi controale activităţi, dintre care 714 cu efective proprii şi 120 cu alte formaţiuni de poliţie sau în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.

Totodată, au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule 2.311 permise de conducere (+23,58% faţă de 2015) şi au fost retrase 692 certificate de înmatriculare.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere au fost indisciplina pietonală şi indisciplina conducătorilor de autoturisme.

În anul 2017, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, priorităţile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila vor urmări:

–  prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;

– menţinerea unui nivel scăzut al infracţiunilor stradate atât în mediul urban, cât şi rural;

– perfecţionarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice, îmbunătăţirea standardelor de intervenţie şi eficientizarea acţiunilor poliţiei;

– documentarea activităţilor ilicite a membrilor grupurilor infracţionale nestructurate;

–  prevenirea accidentelor grave de circulaţie;

– îmbunătăţirea parteneriatului interinstituţional, dezvoltarea cooperării public-privat;

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •