Administratie

Video: Pericole de incendii in sezonul rece

Video: Pericole de incendii in sezonul rece

Toţi cetăţenii indiferent că sunt proprietari de apartamente sau case, conducători de instituţii sau societăţi, trebuie să manifeste o atenţie mai mare protejării proprietăţii împotriva focului.

Statistica evenimentelor a scos în evidenţă că pe timpul sezonului rece, cele mai frecvente cauze şi împrejurări de incendiu sunt legate de instalaţiile de încălzire (sobe, aeroterme, reşouri, radiatoare etc.), instalaţiile electrice, folosirea mijloacelor cu foc deschis ca surse de iluminat, fumatul în locuri cu pericol de incendiu, exploatarea cu defecţiuni a maşinilor şi aparatelor de gătit.

Pentru a evita un eveniment nedorit (incendiu, explozie) care să producă pierderi de vieţi omeneşti sau importante pagube materiale, inspectorul șef al ISU Dunărea Brăila, col. Cristian Ion recomandă:

– curăţarea sobelor şi a coşurilor de evacuare a fumului periodic, pe timpul sezonului rece;

– exploatarea mijloacele de încălzire în conformitate cu prescripţiile tehnice emise de producători;

– interzicerea amplasării materialelor combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de mijloacele de încălzire;

– interzicerea folosirii mijloacelor de incălzire improvizate;

– ATENŢIE — aragazul este produs pentru a vă ajuta la gătit, nu pentru încălzirea locală, riscaţi să vă intoxicaţi;

– depozitarea jarului şi a cenuşei numai în locuri special amenajate şi umectate;

– eliminarea fisurilor, crăpăturilor şi spărturilor din coşurile de evacuare a fumului;

– asigurarea materialele necesare pentru intervenţia în caz de incendiu;

– exploatarea centralelor termice conform prescripţiilor tehnice emise de producători;

– interzicerea folosirii instalaţiilor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;

–  copii nu vor fi lăsaţi singuri în casă cu mijloace de incălzire în funcţiune, surse de foc deschis, medicamente sau substanţe periculoase la îndemână;

– fumatul numai în locuri special amenajate;

– folosirea lanternelor alimentate cu baterii şi interzicerea folosirii surselor cu foc deschis;

– depozitarea păioaselor în podul caselor sau a altor construcţii, ci numai în căpiţe, amplasate la distanţe de cel puţin 50 m faţă de construcţii;

– interzicerea folosirii recipienţilor cu gaze lichefiate cu defecţiuni sau neomologaţi.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •