Politica

PDL si PNL au obtinut doua victorii la CCR impotriva PSD

PDL si PNL au obtinut doua victorii la CCR impotriva PSD

Curtea_Constitutionala

Judecătorii CCR au decis că nominalizarea de către Parlament în conducerea ASF a lui Marian Sârbu este neconstituţională. Curtea a mai declarat neconstituţional şi art.38 din Legea privind Parteneriatul Public-Privat. Contestaţia PNL-PDL în ceea ce priveşte Consiliul de Administraţie al SRR a fost amânată.

Comunicatul Curţii Constituţionale:

I. În ziua de 2 iulie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate asupra Legii privind parteneriatul public-privat, obiecţie formulată de 94 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului Democrat Liberal.

În urma deliberărilor,cu majoritate de voturi,Curtea Constituţională aadmis în parte, obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile art.38 alin.(1) din Legea privind parteneriatul public—privat sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

II. În aceeaşi zi,Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.l) din Constituţia României şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale s-a întrunit pentru a soluţiona sesizarea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat referitoare la neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului nr. 26 din 16 iunie 2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea formulată şi a constatat căHotărârea Parlamentului nr. 26 din 16 iunie 2014 este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea domnului Marian Sârbu în calitate de prim-vicepreşedinte, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului.

III. În aceeaşi zi, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.59 alin.(2), art.60 alin.(1) şi art.61 alin.(3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.59 alin.(2), art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistuluisunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •