Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcții contractuale vacante.

Posturile scoase la concurs de DGASPC Brăila sunt:

 1. șef-centru în cadrul Centrului pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Racoviță (își va desfășura activitatea la sediul Centrului pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Racoviță din Comuna Racoviță);
 2. medic specialist în cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap;
 3. asistent medical debutant în cadrul Centrului cu module de tip familial „Floare de Colț” – căsuță de tip familial „Lăcrămioara”, Însurăței (își va desfășura activitatea la sediul Centrului cu module de tip familial „Floare de Colț” – Căsuța de tip familial „Lăcrămioara” din orașul Însurăței);
 4. infirmier debutant în cadrul Centrului cu module de tip familial „Floare de Colț” – căsuță de tip familial „Narcisa” Însurăței (își va desfășura activitatea la sediul Centrului cu module de tip familial „Floare de colț” – Căsuță de tip familial „Narcisa” din Orașul Însurăței).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef-centru:
  • absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistență socială, sociologie sau echivalentă, cu experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical economic, al științelor administrative sau echivalentă, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • medic specialist:
  • medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină internă, medicină de familie sau medic de medicină generală;
  • membru al Colegiului Medicilor din România;
  • aviz anual privind exercitarea profesiei de medic de specialitate (expertiză medicală a capacității de muncă/medicină internă/medicină de familie/medic de medicină generală) cu viză pe anul în curs.
 • asistent medical debutant:
  • studii postliceale de asistent medical generalist, absolvite cu diplomă/certificat de competențe profesionale;
  • certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generalități, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • nu se solicită vechime.
 • infirmier debutant:
  • studii generale;
  • curs de infirmier absolvit cu certificat de competențe profesionale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursuluij/adeverință care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iulie 2021, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 09 august 2021, ora 11:00: proba scrisă (Accesul candidaților în instituţie va fi permis începând cu ora 10.30);
 • 13 august 2021: proba interviu (ora se va anunța ulterior).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/614.583.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •