Administratie

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri
Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri
Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri

Cei care folosesc zilieri in vederea efectuarii anumitor activitati au si obligatii fiscale. Acestia trebuie sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor, sa il completeze lunar si in ficare zi de cinci a lunii sa prezinte toate aceste date la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca.

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila reaminteste principalele obligatii fiscale in cazul utilizarii zilierilor in activitatea cu caracter ocazional. Beneficiarul care utilizeaza zilieri in activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultura, vanatoare si pescuit, silvicultura, exclusiv exploatari forestiere, piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural, manipulari de marfuri, activitati de intretinere si curatenie, are obligatia: sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor si sa-l pastreze la sediu; sa-l completeze inainte de inceperea activitatii si prezentarea organelor de control abilitate; sa prezinte lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni catre inspectorul de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor.
Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit in cota de 16%.Nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.Calculul si retinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice .
Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. Declararea impozitului pe venituri din salarii se face in formularul 112, Anexa 1 Creante fiscale – randul 01, cod 602 “Impozit pe veniturile din salarii”, cumulandu-se, dupa caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fara completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaratie.

De retinut!

Activitatea desfasurata de zilieri nu confera acestora calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Zilierii vor putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie. Beneficiarii care utilizeaza zilieri au obligatia completarii si depunerii formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit”, prin bifarea modului V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” pana la data de 28 februarie 2013 inclusiv pentru impozitul retinut in anul 2012.
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri,prevede, la Cap. II, Art. 4, alin. (3) faptul ca, “Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani”. De asemenea, la alin.(4) se face mentiunea ca, “Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.
Baza legala: Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276/20.04.2011; O.M.F.P. nr. 1.930/28.04.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300/02.05.2011.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
A murit la o petrecere
Articolul anterior

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.