Administratie

Obligatii declarative cu termen luna martie

Obligatii declarative cu termen luna martie
Obligatii declarative cu termen luna martie
Obligatii declarative cu termen luna martie

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii ca, in luna martie 2013 trebuie sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Termen 1 martie 2013, inclusiv.  Declaratie pe proprie raspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfasurat activitate de la infiintare si pana la 31.12.2012 si nu au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale.
Reglementare: O.M.F.P. nr. 1.040/2013.

Termen 7 martie 2013, inclusiv
Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna februarie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1.165/2009

Termen 11 martie 2013, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal, cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA .
Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 1.768/2012.
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr. 2.296/2007.
Declaratia de inregistrare fiscala /de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007.
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007.
Termen 15 martie 2013, inclusiv
Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, formular 204, pentru anul 2012.
Reglementare: art. 86 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 1.913/2012
Termen 25 martie 2013, inclusiv
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 indeplineau conditiile de microintreprindere prevazute la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microintreprinderi.
Reglementare: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului T.V.A. la incasare, formular 097. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 si care se afla inscrise in “Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare”, a caror perioada fiscala este luna si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna februarie 2013, in vederea iesirii din sistemul T.V.A. la incasare incepand cu 1 aprilie 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1.529/2012.
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. 1.950/2012
Declaratie privind impozitul pe profit, formular 101, pentru anul 2012. Se depune de catre persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5), lit. a) si b), alin. (14) si (15).
Reglementare: art. 35 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, O.P.A.N.A.F. 1.950/2012
Declaratie privind impozitul pe profit, formular 101, pentru luna ianuarie 2013. Se depune de catre persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2012 indeplineau conditiile de microintreprindere prevazute la art.112 indice 1 si incepand cu 1 februarie 2013 au devenit platitori de impozit pe venit microintreprinderi.
Reglementare: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii februarie 2013.
Reglementare: O.M.F.P. nr. 1045/2012
Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, O.P.A.N.A.F. nr. 1.790/2012.
Atentie: Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A. conform art. 152 alin. (7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 10 februarie 2013.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125 indice 1, alin. (3), pentru care se datoreaza T.V.A., contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 30/2011.
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012.
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna februarie 2013.
Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 76/2010.
Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna februarie 2013, de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 3.596/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art. 153, alin. (9), lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art. 153 alin. (9), lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata T.V.A. aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de T.V.A.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. 418/2012.
Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A., formular 307. Se depune de catre: persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal, in calitate de succesor al cedentului, in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de T.V.A. ca urmare a transferului; locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de T.V.A. a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal, in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A., sau care au efectuat ajustari incorecte.
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2013. Se refera la contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole, conform art. 71.
Reglementare: art. 82 alin. (3) Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Au aceasta obligatie platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala, din contracte/conventii civile si de agent, expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, venituri obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, din premii si jocuri de noroc, venituri obtinute de nerezidenti, precum si din alte surse.
Reglementare: art. 52 alin. (3), art. 52 indice 1 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trim. I 2013. Se plateste de catre contribuabilii prevazuti la art. 296 indice 21, alin. (1), lit. a)-e).
Reglementare: art. 296 indice 24 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.