Masura privind digitalizarea relatiilor de munca, cat si a domeniului de sanatate si securitate in munca in sensul utilizarii semnăturii electronice in vederea desfasurarii in bune conditii a muncii la distanta, respectiv munca la domiciliu si telemunca sunt măsuri care vin în sprijinul companiilor și angajaților, în această perioadă de pandemie, a fost asumata de govern prin adoptarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 mai 2021.

”Potrivit acestei ordonante au fost aduse completari art. 16, 17 si 110 din Codul Muncii privind: –  introducerea semnaturii electronice avansate sau a semnaturii electronice calificate, insotita de marca temporal electronic sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Astfel, la încheierea contractului individual de muncă/acte adiţionale/ documente intocmite pe parcursul executarii acestuia, părţile pot opta să utilizeze semnătura electronică avansată sau calificată însoţită de marca temporală şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, fără ca acest fapt să poată fi însă impus angajatului de către angajator” a precizat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.

Semnatura se va putea utiliza inclusiv în cazul realizării în format electronic a instruirii privind sănătatea şi securitatea în muncă.

– informarea persoanei care solicita angajarea privind procedura de utilizarea semnaturii electronice;

– obligatia salariatilor care muncesc la domiciliu de a respecta si asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate.

”În ceea ce privește activitatea de telemuncă, în prezent calculele oficiale arată că aproximativ 400.000 de contracte individuale de munca sunt inregistrate cu clauza de telemuncă” a mai precizat Liviu Arhire.

Față de acest aspect legiuitorul a avut în vedere îmbunătățirea si adaptarea dispozițiilor Legii nr. 81/20018 privind reglementarea activității de telemuncă, fiind aduse modificări si completări, după cum urmează:

– prestarea muncii in regim de telemunca nu mai este conditionata de durata zilnica de cel putin o zi/luna;

– verificarea activitatii telesalariatului de catre angajator se va face, in principal, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

– in cazul activitatii de telemunca, in contractul de munca/actul aditional, in contextual indeplinirii obligatiei de la art. 5 din lege, nu mai trebuie mentionat locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;

– obligatia angajatorului de a asigura conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca,in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare atat la angajarr cat si la introducerea unui nou echipament/proceduri de munca.

In ceea ce priveste instruirea lucratorilor, se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Dovada instruirii prevăzută la art. 20 poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern.

(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Actul normativ integral poate fi accesat la urmatorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242068

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •