Actualitate Social

Normele de aplicare a Legii de vanzare a terenurilor agricole au intrat in vigoare

Normele de aplicare a Legii de vanzare a terenurilor agricole au intrat in vigoare

agricol

Normele de aplicare a legii de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole extravilane au fost publicate în Monitorul Oficial, pe 30 mai 2014, dată la care au şi intrat în vigoare.

Normele prevăd ca în cazul în care niciun preemptor nu vrea să cumpere terenul, acesta poate fi vândut în orice condiţii, cu excepţia diminuării preţului. Potrivit Legii nr. 17/2014, care a intrat în vigoare la 11 aprilie, pot cumpăra teren agricol extravilan în ţara noastră: cetăţenii români; cetăţenii unui stat din Uniunea Europeană; cetăţenii statelor care fac parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (AŞEE; cuprinde Norvegia, Liechtenstein şi Islanda) sau ai Confederaţiei Elveţiene; patrizii cu domiciliul în România, într-un stat din UE, într-un stat din AŞEE sau în Confederaţia Elveţiană; persoanele juridice având naţionalitatea română; persoanele juridice având naţionalitatea unui stat membru al UE, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene.

Toţi aceştia pot cumpăra teren agricol extravilan în ţara noastră, respectând dreptul de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS), în această ordine, potrivit Legii nr. 17/2014.

De asemenea, trebuie respectat dreptul de preempţiune şi în ceea ce priveşte preţul, precum şi condiţiile egale.
Dacă niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, atunci vânzarea este liberă, conform normelor de aplicare a Legii nr. 17/2014.

Iată ce se mai stipulează legea:

În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă însoţită de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător. În această situaţie, dacă în oferta nu este prevăzută nicio condiţie, terenul se poate vinde în orice condiţii, cu excepţia diminuării preţului.

Mai multe detalii privind condiţiile de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole extravilane, actele necesare şi demersul în sine puteţi găsi în Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, publicat în Monitorul Oficial.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •