Administratie Economie

Nivel ridicat al incasarilor bugetare realizate de DGRFP Galati

Nivel ridicat al incasarilor bugetare realizate de DGRFP Galati
Nivel ridicat a incasarilor bugetare realizate de DGRFP Galati
Nivel ridicat a incasarilor bugetare realizate de DGRFP Galati

În primele cinci luni ale anului 2014, programul de încasări alocat DGRFP Galaţi de la nivelul MFP – ANAF, în sumă de 4.340,97 mil. lei, a fost realizat în procent de 99,15%. La nivelul judeţului nostru situaţia se prezintă astfel: încasări programate – 435,07 mil. lei, realizat – 402,19 mil. lei, adică un procent de 92,44%.

În intervalul 1 ianuarie – 31 mai 2014, având în vedere programul de încasări alocat DGRFP Galaţi de la nivelul MFP – ANAF, în sumă de 4.340,97 mil. lei, din care pentru activitatea fiscală 3.005,48 mil. lei şi 1.298,73 mil. lei pentru activitatea vamală, acesta a fost realizat în procent de 99,15%.

Situaţia defalcată pe judeţe a gradului de realizare a programului de încasări cumulat în aceste 5 luni este următoarea:

JUDEŢULGradul de realizare a programului de încasări cumulat  5 luni (mil. lei)
ProgramatRealizat%
BRĂILA435,07402,1992,44
BUZĂU472,70436,8492,41
CONSTANŢA961,11974,14101,36
GALAŢI623,44644,76103,42
TULCEA253,96232,5791,58
VRANCEA310,70314,98101,38
ACTIVITATEA FISCALĂ3.056,983.005,4898,32
Direcţia Regională Vamală1.283,991.298,73101,15
DGRFP (Total)4.340,974.304,2199,15

Eugen Ciorici, directorul general al DGRFP Galaţi, a arătat că nerealizarea de 36,76 mil. lei faţă de ţinta planificată anterior îşi regăseşte multiple cauze ce ţin de situaţia economică reală din regiune. Astfel, el a menţionat numărul foarte mare de societăţi în insolvenţă, cu obligaţii curente de plată (142,18 mil. lei în aceste prime cinci luni ale anului 2014), cele 52 dosare aflate în lucru în vederea acordării de eşalonări la plată a obligaţiilor datorate, pentru o creanţă de 8,88 mil. lei, cazuri în care agenţii economici solicitanţi nu au mai achitat, aşteptând graficul de eşalonare, sumele scăzute din evidenţa fiscală ca urmare a radierii societăţilor comerciale la care a fost închisă procedura insolvenţei, dar şi faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2014 au fost predaţi către DGAMC Bucureşti contribuabili ce aveau o contribuţie importantă în volumul total al sumelor încasate de autorităţile fiscale din cadrul regionalei, fiind preluaţi mai mulţi operatori economici aflaţi deja în procedura de insolvenţă.

Eugen Ciorici a mai precizat:

De abia în 21 mai 2014, Curtea Constituţională a respins sesizările făcute pe noul cod al insolvenţei şi, deci, este prematur să ne pronunţăm dacă modificările aduse vor fi într-adevăr în beneficiul organelor fiscale. Pe de altă parte, a existat preocuparea permanentă de simplificare şi accelerare a rambursării de TVA către agenţii economici, în perioada de referinţă, de la începutul anului, fiind rambursate – de la nivelul organelor fiscale din cadrul DGRFP Galaţi – 443,63 mil. lei, ceea ce reprezintă nu mai puţin decât 15% din programul de încasări stabilit pentru activitatea fiscală, aferent aceleiaşi perioade şi menţionez că, numai în luna mai, AJFP Constanţa a rambursat contribuabililor arondaţi 120,51 mil. lei.

Referitor la activitatea de inspecţie fiscală, menţionăm că, în intervalul 1 ianuarie – 31 mai 2014, s-au efectuat 3.231 inspecţii parţiale, generale şi verificări de control inopinat, încrucişat, cercetări la faţa locului la persoane juridice, dar şi 794 acţiuni de inspecţie fiscală la persoane fizice.

În urma acestor acţiuni de control încheiate, au fost stabilite sume suplimentare faţă de evidenţa contabilă a persoanelor fizice şi juridice inspectate ce totalizează 227,913 mil. lei (fiind încasate operativ 48,44 mil. lei) şi au fost transmise organelor în drept, în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii persoanelor vinovate, un număr de 112 sesizări penale cu o valoare totală a prejudiciului constatat de 87,224 mil. lei. În acţiunile întreprinse de activitatea de inspecţie pe parcursul perioadei analizate, organele de specialitate din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală au constatat nerespectarea prevederilor legale în domeniul fiscal, în principal la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniile: Cultivarea cerealelor plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice, Fabricarea produselor de morărit, Întreţinerea şi repararea autovehiculelor, Comerţ cu ridicata nespecializat.

La această dată, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – ce dispune de 3.082 salariaţi – administrează un număr de 235.665 contribuabili arondaţi, din care: 103.605 persoane fizice şi 132.060 persoane juridice, inclusiv sedii secundare ale operatorilor economici.

 

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •