Administratie

Miercuri are loc prima ședință a Consiliului Județean din anul 2019

Miercuri are loc prima ședință a Consiliului Județean din anul 2019

Miercuri, 30 ianuarie, de la ora 12.00, în Sala mare a Palatului Administrativ va avea loc prima ședință din acest an a Consiliului Judetean Brăila.  

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brăila sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre și un raport de activitate în soluționarea petițiilor. Chiar dacă nu sunt multe proiecte supuse dezbaterii, se anunță o ședință cu multe subiecte de discuție și nu tocmai liniștită.

Ordinea de zi a ședinței CJ Brăila din 30 ianuarie 2019:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 4/31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila, precum și a membrului supleant în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Brăila, structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, în sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brăila
 2. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 198/30 august 2017 privind stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brăila și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Brăila, pentru anul școlar 2019-2020
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii transmiterii în folosință gratuită, pe o perioada de 2 (doi) ani, a unui spațiu din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat în municipiul Brăila, județul Brăila, Piața Independenței nr.1, Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Garaj auto călători” situat în municipiul Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr. 117, din domeniul public al statului și administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării datelor de identificare ale imobilului situat în Brăila, șos. Buzăului nr. 2 (corp A), aparținând domeniului public al județului Brăila, administrat de către Spitalul Județean de Urgență Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită către Secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechiziții a județului Brăila, a unui autoturism proprietate privată a Județului Brăila, pe o perioada de 6 ani, până la data de 31.01.2025
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila, a unui autoturism proprietate privată a Județului Brăila, pe o perioadă de 6 ani, până la data de 31.01.2025
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului Brăila pentru trimestrul IV al anului 2018
 13. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor – Anul 2018
 14. Alte probleme
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •