Administratie

Emilia Meirosu:Legea care poate scoate taxa pe apa de ploaie din facturi aduce si alte gratuitati suportate de la bugetele locale

Emilia Meirosu:Legea care poate scoate taxa pe apa de ploaie din facturi aduce si alte gratuitati suportate de la bugetele locale

Deputatul ProRomânia Emilia Meiroșu critică atitudinea principalelor partide politice care ascund celelalte modificări cuprinse în legea care prevede printre altele și eliminarea taxei pe apa de ploaie din facturile cetățenilor.

Deputatul atrage atenția că această modificare la lege împovărează bugetele primăriilor, nu numai prin acoperirea costurilor cu canalizarea pentru apa pluvială, ci și prin acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, denumite ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

[quote]Subiectul „taxa pe apa de ploaie” a revenit în declarațiile PNL. Oare de ce nu promovează dumnealor și celelalte modificări?! PSD-liniște, iar PNL dă informații parțiale! Stimați cetățeni, avem dreptul legal de a solicita Primăriei plata apei potabile și a canalizării, în condițiile în care veniturile nete pe membru din familie, atenție, sunt până în 1900 lei. Se aplică procedura de la ajutorul de încălzire în limita a 75l/persoana/zi, doar că plafonul este de 1900 lei, spre deosebire de plafonul de la ajutorul de încălzire care a fost în jur de 615 lei! Cele doua partide ar trebui să se mândrească cu o asemenea modificare populistă, care, practic, reduce bugetele primăriilor! Din ce în ce mai puțini bani pentru dezvoltare si din ce în ce mai mulți pentru ajutoare în diverse forme. Dar sunt mândri că primarii au posibilitatea să nu mai dea ajutoare sociale și le-au creat obligația să plătescă apa potabilă, canalizarea și apa pluvială! În loc să insistăm să se eficientizeze serviciul de alimentare cu apă, prin această lege, societatea prestatoare va primi bani din bugetele primăriilor! Mare progres! Vom vedea de unde vor fi bani prin comune, căci legea trebuie aplicată peste tot![/quote]spune deputatul Emilia Meiroșu.

Legea 215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 mai prevede că pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele
lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

La stabilirea venitului bănesc net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acordarea ajutorului lunar pot fi utilizate procentele şi limitele de venituri prevăzute, pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie termică, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce privește taxa pe apa pluvială, noua lege a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prevede stipulează Cfaptul că de acum costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului și doar prin excepţie de la prevederile acestea, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale (consiliile locale) pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •