Administratie

Joi, 23 februarie, avem sedinta ordinara a CLM

Joi, 23 februarie, avem sedinta ordinara a CLM
Joi, 23 februarie, avem sedinta ordinara a CLM
Joi, 23 februarie, avem sedinta ordinara a CLM

Joi, 23 februarie, de la ora 10.00, este programată ședința ordinară a CLM pentru luna februarie. Pe ordinea de zi a acestei ședințe nu este inclus și proiectul de aprobare a bugetului Primăriei pe anul 2017. 

Ședința CLM va avea loc la sala de ședințe a CUP Dunărea, cu începere de la ora 10.00 și cuprinde 39 de proiecte de hotărâre, două informări și punctul diverse.

Ordinea de zi anunțată pentru această ședință este următoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare, Funcționare și Administrare a Cimitirelor din Municipiul Brăila.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Local de Acțiune 2017 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Rome, pentru perioada 2015 – 2020.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unor funcții publice de execuție vacante în funcții publice de nivel inferior sau superior și aprobarea Statului de Funcții la Poliția Locală Brăila.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2017, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința de tip A.N.L., situată în Municipiul Brăila, str. Radu Popescu, nr.9, Bl.D, sc.1, ap.3, parter.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asistență pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Brăila”, încheiat la data de 21 decembrie 2011 între Municipiul Brăila, Județul Brăila, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu Organizația SALVATE CANES e.V, în vederea desfășurării unor campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea notelor conceptuale aferente obiectivelor de investiții propuse pentru cofinanțare conform O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții Modernizare Calea Galați, între POD Brăilița și DJ 221B.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu” realizat în incinta Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei”, situată în Brăila, str. Dudului, nr.2.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Acoperiș mansardă corp A, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.184 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu, corp A, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr.184  Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp C, str. Panait Istrati nr.34 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp D, Calea Galați nr.31  Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp E Calea Galați nr.33 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparații capitale și modernizare Șos. Buzăului nr.15 corp A” Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Brăila.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și schimbare de destinație din Atelier în Clădire Multifuncțională corp C2, Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Șos. Focșani nr.35, Brăila.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ”Stadion Complex Sportiv Progresul”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul G7 – „Baze sportive”, poziția nr.7, conform documentației de cadastru.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila,  str. Anghel Saligny, nr.17, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.109, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr.11633/15.03.2016.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea către Direcția Finanțelor Publice Locale Brăila,  pe o perioadă de 10 ani, a corpurilor de clădire C1 (fără sala de sport), C2, C3, C4, C5, C6 și C7, cu o suprafață construită de 689,40 mp, situate în Brăila, Bulevardul Independenței nr.65, proprietate publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila – Serviciul Logistic, pe o perioadă de 10 ani, a sălii de sport  din corpul C1 cu o suprafață utilă de 133,60 mp și a corpului de clădire C8, în suprafață construită de 172,00 mp, situate în Brăila, Bulevardul Independenței nr.65, proprietate publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu poziția nr.625 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 55131/29.12.2016.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr.449/22.12.2016 referitoare la <Modificarea și completarea pozițiilor nr.526 și de la nr.528 – 535 a Capitolului A – „Străzi”, completarea cu poziția nr.384 a Capitolului G6 – „Spații verzi”, completarea poziției 776 a Capitolului B – ”Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, precum și completarea cu poziția nr.249 a Capitolului C – „Sisteme de canalizare și epurare ape uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.39204/20.09.2016>.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.404/21.12.2015 referitoare la „Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2016”.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 16.02.2017, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Golești nr. 1, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA VICTIMELOR REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Petre Ciucă, nr.23, în suprafaţă de 259,33 mp, NCP 81438, constituit prin H.C.L.M. nr.61/29.02.2012, în favoarea domnului CĂTĂNOIU SĂNDEL.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Petre Ciucă, nr.18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72190, constituit prin H.C.L.M. nr.327/25.11.2015, în favoarea doamnei CHINTĂ ANTONELA – GIANINA.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Petre Ciucă, nr.2, în suprafaţă de 244,66 mp, NCP 19313, constituit prin H.C.L.M. nr.330/25.11.2015, în favoarea doamnei CIREȘOIU AMELIA ANTONELA.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.27 (fostă Zona Industrială Sud, lot 44), în suprafaţă de 252,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.232/27.06.2011, în favoarea domnului COMAN MARIAN EMANUEL.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.31 (fostă Zona Industrială Sud, lot 46), în suprafaţă de 252,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.102/30.03.2009, modificată prin H.C.L.M. nr.349/28.10.2011, în favoarea doamnei IOAN ALEXANDRA.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017.

40) Informare privind: Stadiul derulării investiției ”Reabilitare campus școlar Liceul Tehnologic Gh. K. Constantinescu”, investiție ce a făcut obiectul Contractului de lucrări nr.1404/17.11.2008.

41) Informare privind: Ducerea la îndeplinire a H.C.L.M. nr.13/31.01.2017 referitoare la ”Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului situat în Brăila, șos. Buzăului, nr.2, în suprafață de 785,00 mp, prin participare la licitația publică organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila”.

42) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •