Inspectoratul de Poliție Județean Brăila,  prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară, în perioada 28.06 – 11.07.2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2021, la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București.

Pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt disponibile 755 de posturi.

Până în data de 11 iulie 2021, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.

Posturile disponibile sunt repartizate astfel:

Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență, “științe militare, informații și ordine publică”:

-300 de locuri pentru specialitatea poliție;

-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;
-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.

Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:
-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;
-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.
-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/…/institutii-de-invatamant-formare-…/, site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și pe site-ul I.P.J. Brăila – secțiunea Carieră-Admitere (https://br.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere).

Toate documentele necesare se află arhivate într-un fișier pe site-ul I.P.J. Brăila, la secțiunea menționată anterior, ce poate fi descărcat printr-un simplu click la rubrica fisiere atașate pe ANUNT_Admitere_Academia_de_Politie_Al._I._Cuza_2021_-FINAL.

Întregul proces de admitere va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.

Cererea-tip de înscriere prevăzută în Anexa nr. 1 din fișierul atașat pe site-ul I.P.J. Brăila, se completează de către candicat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, în raport cu domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate a candicatului, la adresa de e-mail [email protected], în perioada                   28 iunie- 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

După transmiterea, în termenul prevăzut anterior, exclusiv în format electronic a Cererii-tip de înscriere, candidații vor constitui un dosar de recrutare, pe care îl vor depune personal, până la data de 23 iulie 2021, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Brăila, situat în municipiul Brăila, strada Mihail Sebastian, nr. 10-12, județul Brăila.

Programul zilnic, pentru depunerea dosarelor este 10:00-14:00, inclusiv sâmbăta și duminica.

Relații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 08:00 – 15:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila  – Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0239/606100, interior 20111 sau 20112.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •