Economie

Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice

Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice
Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice
Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii  că, în Monitorul Oficial al României nr.89/05.02.2016 a fost publicat OPANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili în contul unic.

Actul normativ stabileşte procedura plăţii impozitelor, contribuţiilor şi a celorlalte obligaţii fiscale, din acest an, într-un cont unic, respectiv 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”.Contribuabilii plătesc impozitele şi taxele datorate bugetului de stat în acest cont deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, începând cu obligaţiile fiscale datorate de la 1.ianuarie.2016.

Conform prevederilor actului normativ menţionat, Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” cuprinde 30 de astfel de obligaţii, dintre care amintim:

 • impozitul pe venitul din salarii;
 • impozitul pe venitul din pensii;
 • impozitul pe profit;
 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
 • impozitul pe veniturile din dobânzi;
 • impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;
 • impozitul pe veniturile din premii;

De asemenea,în contul unic amintit sunt achitate şi alte impozite introduse în legislaţia românească prin OPANAF nr.223/2014 pentru modificarea OPANAF nr.1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României nr.114/17.02.2014, respectiv:

 • impozitul pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozitul pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozitul pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozitul pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;
 • impozitul pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
 • impozitul pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
 • impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;
 • impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;

Actul normativ reglementează totodată şi obligaţiile fiscale datorate bugetelor de asigurări sociale care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului unde aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Concret, sunt identificate 28 de contribuţii şi vărsăminte datorate fondurilor speciale, dintre care amintim:

 • contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;
 • contribuţia de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri;
 • contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;
 • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;
 • contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi;
 • contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie;
 • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj;
 • contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator;
 • contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •