Social

Incepand de la 1 martie, APIA acorda renta agricola aferenta anului 2017

Incepand de la 1 martie, APIA acorda renta agricola aferenta anului 2017

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură–Centrul Judeţean Brăila informează rentierii că în perioada 01 martie -31 august 2018, se pot prezenta la sediul instituţiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol şi acordarea rentei agricole aferente anului 2017.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore,  cu următoarele documente :

 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate în original;
 • contractele de arendare în original, în vederea confruntării cu baza de date.
 • document coordonate bancare (opţional);
 • decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

 • actul de identitate al mandatarului în original şi în copie;
 • procură specială autentificată, în original şi în copie.

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin curator, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

 • curatela instituită de instanţa de tutelă, în original şi copie;
 • actul de identitate în original şi copie al curatorului;

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin tutore, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

 • hotărâre judecătorească definitivă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original şi copie;
 • actul de identitate în original şi copie al tutorelui;

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi.

În acest caz, moştenitorii vor prezenta următoarele documente:

–   carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu la CJ);

–   certificatul de deces;

–  documentul care atestă moștenirea (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă prin neapelare sau nerecurare”, certificat de calitate de moştenitor),

–  B.I/C.I. a moştenitorului care depune cerererea;

–  document coordonate bancare (opţional);

– împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori);

În cazul în care moştenitorii sunt reprezentaţi prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

– actul de identitate al mandatarului în original şi în copie;

– procură specială autentificată din partea tuturor moştenitorilor, în original şi în copie.

Cererea moștenitorului se depune până pe data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care se datorează renta viageră.

Precizăm că potrivit prevederilor art 7 –Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare „renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic.

În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare”.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •