Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, procesul începe vineri, 16 iulie, aceasta fiind prima zi în care absolvenţii şi părinţii pot completa fişele de înscriere. Elevii vor fi îndrumaţi de diriginţi şi trebuie să fie foarte atenţi ce opţiuni completează pe fişa de înscriere pentru că orice cod al profilului scris greşit îi poate repartiza pe absolvenţi la licee pe care nu şi le doresc.

Înscrierea la liceu va continua între 17-22 iulie, perioadă care este destinată şi introducerii în baza de date computerizată a opţiunilor din fişele de înscriere depuse de elevi, dar şi pentru verificarea de către candidaţi şi părinţii acestora a corectitudinii datelor completate. Dacă există greşeli apărute în timpul completării, elevii le pot corecta.

Ziua de 22 iulie este termenul limită pentru ca bazele de date de la centrele de înscriere să fie trimise către centrele de admitere judeţene sau către cel al municipiului Bucureşti. Va fi trimisă şi lista absolvenţilor ce nu participă la repartizarea computerizată. De asemenea, în aceeaşi zi, centrele de admitere vor confirma finalizarea operaţiunilor specifice cu privire la transmiterea bazei de date, folosind aplicaţia informatică centralizată.

În data de 23 iulie vor fi verificate şi corectate eventualele erori din bazele de date, iar pe 24 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. Tot pe 24 iulie vor fi comunicate şi rezultatele repartizării, iar unităţile de învăţământ vor afişa listele cu locurile rămase libere.

Între 25 şi 28 iulie, candidaţii vor depune dosarele de înscriere de către candidaţi la şcolile unde au fost repartizaţi, ce va avea loc între 25 şi 28 iulie. Pe 29 iulie, unităţile de învăţământ liceal vor transmite situaţia locurilor rămase libere ca urmare a neînscrierii candidaţilor admişi în prima etapă.

În județul Brăila pentru anul școlar 2021-2022 sunt 1366 locuri la învățământul liceal, dintre care 910 la filiera teoretică (profil umanist sau real), iar 456 sunt la licee cu profit tehnologic. La acestea se adaugă locurile de la liceele vocaționale, Liceul de Arte Hariclea Darclee și Liceul cu Program Sportiv. 

În județul Brăila sunt 1583 de elevi care au media de admitere mai mare de 5.00. Cea mai mare medie de admitere este a elevei Elena Gabriela Dragomir, de la Colegiul Național Nicolae Bălcescu, care a avut media 10.00 la Evaluarea Națională, iar media de admitere este 9.99.

Vezi aici ierarhia pe județul BRAILA

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •