Administratie

Anunt al Primariei Braila: In atentia asociatiilor si fundatiilor

Anunt al Primariei Braila: In atentia asociatiilor si fundatiilor
In atentia asociatiilor si fundatiilor
In atentia asociatiilor si fundatiilor

In vederea aplicarii HCLM nr. 54/11.02.2015, in perioada 01.03.2016 – 15.03.2016 se pot depune solicitari pentru atribuirea  unui spatiu pentru desfasurarea activitatii asociatiilor si fundatiilor din municipiul Braila.

Pentru intrarea in sesiunea de evaluare persoanele juridice constituite in temeiul OG nr. 26/2000 trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de eligibilitate afisate pe site-ul Primariei Municipiului Braila (http://www.primariabraila.ro).

Pentru intrarea in sesiunea de evaluare, persoanele juridice constituite in temeiul OG nr. 26/2000 trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de eligibilitate:

a) Sa fie persoane juridice constituite, in conformitate cu prevederile legale, in vederea desfasurarii unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial;

b) Sa fi desfasurat, de cel putin 12 luni, activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati sau in interesul lor personal nepatrimonial, iar in cazul acordarii de servicii sociale sa fie acreditate in acest sens;

c) Sa aiba sediul pe raza Municipiului Braila;

d) Sa fie acreditata in conditiile legii ca si furnizor de servicii sociale, culturale, medico sociale, dupa caz;

e) Sa nu se afle in litigiu cu autoritatea locala;

f) Sa nu inregistreze obligatii de plata restante catre bugetul local si/sau de stat;

g) Sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare.

Documentatia de solicitare a unui spatiu pentru sediu sau a unui teren in vederea ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii este formata din:

– cererea scrisa, care sa contina cel putin urmatoarele elemente: datele de identificare ale persoanei juridice, precum si ale organelor de conducere, informatii privind dobandirea personalitatii juridice (hotarare judecatoreasca, certificat de inscriere Registrul asociatiilor si fundatiilor, cod fiscal, experienta anterioara, colaborari, etc);

– proiect tehnico-financiar, conform Anexei 2a, din HCLM nr.54/11.02.2015;

– declaratie pe propria raspundere cu privire la conformitatea si realitatea datelor, informatiilor si documentelor prezentate si cunoasterea prevederilor art. 326 – falsul in declaratii conform Codului Penal;

– raportul privind activitatea asociatiei/fundatiei in domeniul unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati in ultimile 12 luni calendaristice;

– dovada colaborarilor cu institutii ale administratiei publice locale/ centrale, ONG-uri, etc;

– dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenta de functionare si alte documente care dovedesc dreptul asociatiei sau fundatiei de a acorda servicii sociale, dupa caz;

– dovada dobandirii personalitatii juridice;

– dovada emisa de catre judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul din care sa rezulte daca este supusa procesului de dizolvare/ lichidare;

– dovada ca nu se afla in litigiu cu autoritatea locala

– certificat de grefa;

– ultimul bilant contabil inregistrat la Directia Generala Regional a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila;

– balanta contabila de verificare de la sfarsitul lunii anterioare depunerii cererii;

– dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul cu sumele rulate in ultimile 12 luni;

– certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale emis de catre Directia Finatelor Publice Locale Braila;

– certificat de atestare Fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si certificat de cazier fiscal emise de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

– dovada privind situatia juridica a sediului unitatii de asistenta sociala, daca este cazul;

– angajament cu privire la obtinerea tuturor autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile legale, in termen de cel mult 6 luni de la data atribuirii, sub sanctiunea revocarii atribuirii;

– angajament cu privire la mentinerea destinatiei pentru care atribuirea a fost facuta, schimbarea acesteia neputandu-se face decat cu acordul scris al proprietarului.

Documentatia se depune, in dublu exemplar, in pachet inchis la registratura Primariei Municipiului Braila, pana la finalul programului cu publicul din ultima zi de depunere, respectiv data de 15.03.2016.

Pe plic se va mentiona „solicitare atribuire imobil „.

Lipsa unuia dintre documentele de solicitare atrage eliminarea asociatiei/fundatiei din procesul de selectionare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •