Administratie Social

Implementarea proiectului „Formarea unei atitudini pozitive”

Implementarea proiectului „Formarea unei atitudini pozitive”
Implementarea proiectului „Formarea unei atitudini pozitive”
Implementarea proiectului „Formarea unei atitudini pozitive”

Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia C.I.D.I.E.D.D., S.C. Ceprohart S.A., Instituţia Prefectului – judeţul Brăila, a implementat proiectul „Formarea unei atitudini pozitive”.

Joi, 29 mai 2014, începând cu ora 10.30, la sediul S.C. CEPROHART S.A., a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Formarea unei atitudini pozitive”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni şi beneficiază de finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.087.901,40 lei, din care 1.794.342,46 lei reprezintă valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE. Obiectivul general constă în dezvoltarea resurselor umane şi valorificarea potenţialului aferent de forţă de muncă din spaţiul rural al judeţului Brăila, prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă şi promovarea şanselor egale de acces pe o piaţa a muncii, modernă, flexibilă şi inclusivă.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este constituit din 380 de persoane neocupate (persoane inactive, persoane în cautarea unui loc de muncă, şomeri, persoane ocupate în agricultură de subzistenţă) din judeţul Brăila, mediul rural Regiunea Sud – Est, din care: 130 persoane în căutarea unui loc de muncă, 140 persoane inactive, 10 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 20 şomeri, 60 şomeri de lungă durată, 20 şomeri tineri.

Ca rezultate preconizate, se are în vedere ca, din rândul acestor beneficiari de servicii de informare şi consiliere profesională, 235 persoane să fie incluse în programe de formare profesională, 200 vor fi certificate, iar din rândul acestora vor obţine un loc de muncă minim 36 persoane.La acest eveniment au participat reprezentanţi din partea autorităţilor publice locale, agenţilor economici, beneficiarului şi partenerilor implicaţi în implementarea proiectului.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •