Administratie

Guvernul a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere pentru amplasarea unei Perdele forestiere de protecție pe DN2B, în județul Brăila

Guvernul a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere pentru amplasarea unei Perdele forestiere de protecție pe DN2B, în județul Brăila

În ședința din această seară, Guvernul Orban a adoptat o Hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Drumului național DN 2B, Județul Brăila.

Perdelele forestiere de protecție a DN2B vor fi amplasate la pozițiile kilometrice: 38+500 – 40+200; 40+210 – 40+800; 40+810 – 41+900; 41+912 –
42+500; 42+590 – 42+850; 42+860 – 42+950; 50+000 – 50+200; 50+230 – 51+200; 51+210 – 52+200; 52+300 – 52+600; 54+050 – 54+200;54+210 – 55+200; 55+400 – 55+700; 56+300 – 56+500; 56+800 –57+300; 57+315 – 59+800; 59+850 – 60+200, și se află pe raza localităților Surdila-Greci, Surdila Găiseanca și Mircea Vodă, Județul Brăila.

Prin această Hotărâre de Guvern s-a aprobat lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca și Mircea Vodă, Județul Brăila, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

De asemenea au fost aprobe sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe raza localităților Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca și Mircea Vodă, Județul Brăila, în cuantum de 785.868 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020. Aceste sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la capitolul 83.01 ”Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 55 ”Alte transferuri”, articolul 01
”Transferuri interne”, alineatul 55 ”Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire”.

Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, la
dispoziția proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de exproprie real lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor acestei hotărâri.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •