Administratie

Formularele 220 si 223 au fost modificate

Formularele 220 si 223 au fost modificate
Formularele 220 si 223 au fost modificate
Formularele 220 si 223 au fost modificate

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila aduce in atentia contribuabililor ca, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 101/2013 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 184/2013 privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Informatii referitoare la depunerea formularului 220 – „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: activitati independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala); cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda; activitati agricole impuse in sistem real (venituri provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala); silvicultura si piscicultura (venituri din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole).
Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum si pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit. Aceasta declaratie se completeaza pe surse si categorii de venit si se depune in format hartie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Termenul de depunere

In termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole impuse in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura si care incep o activitate in cursul anului fiscal. In termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia la organul fiscal competent, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere, inclusiv. Pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs, sau in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului daca persoanele fizice incep sa realizeze venituri in cursul anului dupa data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv. In termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, impusi pe baza normelor de venit, si care, in cursul anului fiscal, depasesc numarul de 5 camere de inchiriat. Pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, si care au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator. Pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

 

Formularele 220 si 223 au fost modificate
Formularele 220 si 223 au fost modificate

Informatii referitoare la depunerea formularului 223

„Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”. Declaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente-comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real pe baza contabilitatii in partida simpla, precum si venituri din silvicultura si piscicultura. Aceasta declaratie se depune si in cazul persoanelor fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL), constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii

Termenul de depunere a declaratiei 

Pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul anterior. In termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal. Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice si se depune in format de hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia NU se depune pentru

Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri; asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, care realizeaza venituri din activitati independente; asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, potrivit legii.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.