Social

Fii activ la orice varsta

Fii activ la orice varsta

IMG_8761Prin Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2015, AJOFM Brăila şi-a propus identificarea unui loc de muncă pentru 5.000 de persoane din judeţ. În primele nouă luni au fost încadrate 4.714 persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 95% din ceea ce ne-am propus pentru anul în curs.

Pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sunt implementate o serie de măsuri active adresate acestora, dar şi angajatorilor, reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Din bugetul asigurărilor pentru șomaj se pot subvenționa cheltuielile cu forța de muncă  pentru încadrarea în muncă și a următoarelor categorii de persoane (în care regăsim și șomeri cu vârsta peste 55 ani):

 • Someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale – angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri apartinand categoriilor mentionte anterior primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (500 lei), cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
 • Persoane cu handicap – angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (500 lei).
 • Someri care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala (preponderent someri cu varsta peste 55 ani) – angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri din categoria mentionata anterior, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (500 lei).

Nu beneficiaza de subventiile mentionate anterior angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din aceste categorie.

În  primele 9 luni ale anului 2015 au fost cuprinse in masuri active 8.167 persoane, dintre care 972 (11,9 %) au vârsta peste 55 ani. În aceeaşi perioadă au fost ocupate 446 de persoane cu vârsta peste 55 de ani, reprezentând 9,5% din totalul persoanelor angajate în judeţul Brăila.

”Persoanele cu varsta peste 55 ani, au participat la servicii de mediere a muncii, servicii de informare si consiliere, cursuri de formare profesionala, completarea veniturilor salariale ale somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru somaj, stimularea mobilitatii fortei de munca pentru incadrarea la o distanta mai mare de 50 de km, servicii de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, iar angajatorii au beneficiat de subventii pentru incadrarea in munca someri peste 45 de ani.

În evidenţa A.J.O.F.M. Brăila, la data de 30.09.2015, se aflau înregistraţi 9.029 şomeri, dintre care 1.559 (17,3 %) persoane cu varsta peste 55 ani”, a declarat Laurenția Vasilescu.IMG_8767

AJOFM Brăila participă la implementarea proiectului strategic “Fii activ la orice varstă!” al cărui beneficiar este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi urmăreşte, pe de o parte conştientizarea clienţilor SPO (şomeri peste 55 de ani şi angajatori) cu privire la importanţa conceptului de îmbătrânire activă pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, oferirea de instrumente informative, necesare structurilor teritoriale ale SPO pentru a putea asigura servicii personalizate.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •