Actualitate Social

Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante

Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante
Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante
Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante

Referitor la posibilitatea de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale restante, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF este în măsură să ofere următoarele informaţii utile.

În vederea depăşirii de către contribuabili a eventualelor dificultăţi generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, în baza OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi OPANAF nr. 1853/2001 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a OUG nr. 29/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală acordă, prin unităţile sale subordonate, eşalonări la plata obligaţiilor fiscale restante.

Prin accesarea acestor înlesniri, agenţii economici beneficiază de:

– un sistem de rate viabil pentru achitarea obligaţiilor fiscale restante;

– un nivel scăzut al dobânzii (0,02% pentru fiecare zi de întârziere) în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie solicitată sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;

– penalităţile de întârziere se amână la plată pe perioada eşalonării, urmând a fi anulate în situaţia în care această eşalonare se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală;

– pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată nu începe, sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

– se pot plăti anticipat, parţial, sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată, cu notificarea, prin cerere, a organului fiscal;

– asistenţă de specialitate în domeniul fiscal pe toată durata eşalonării.

Pentru a beneficia de acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiţii:

a) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
c) să aibă constituită garanţia;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu se afle în procedura insolvenţei;
f) să nu li se fi stabilit atragerea răspunderii solidare.

Informaţii suplimentare se pot obţine în legătură cu acest subiect de la departamentele de asistenţă contribuabili/evidenţă pe plătitori de la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi, A.J.F.P. Brăila sau accesând pagina de web a D.G.R.F.P. Galaţi – Eşalonare la plată.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •