Silviu Mares 14 martie 2014
Precizări privind restituirea taxei pe poluare
Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante
Esalonare la plata obligatiilor fiscale restante

Referitor la posibilitatea de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale restante, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF este în măsură să ofere următoarele informaţii utile.

În vederea depăşirii de către contribuabili a eventualelor dificultăţi generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, în baza OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi OPANAF nr. 1853/2001 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a OUG nr. 29/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală acordă, prin unităţile sale subordonate, eşalonări la plata obligaţiilor fiscale restante.

Prin accesarea acestor înlesniri, agenţii economici beneficiază de:

– un sistem de rate viabil pentru achitarea obligaţiilor fiscale restante;

– un nivel scăzut al dobânzii (0,02% pentru fiecare zi de întârziere) în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie solicitată sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;

– penalităţile de întârziere se amână la plată pe perioada eşalonării, urmând a fi anulate în situaţia în care această eşalonare se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală;

– pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată nu începe, sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

– se pot plăti anticipat, parţial, sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată, cu notificarea, prin cerere, a organului fiscal;

– asistenţă de specialitate în domeniul fiscal pe toată durata eşalonării.

Pentru a beneficia de acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiţii:

a) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
c) să aibă constituită garanţia;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu se afle în procedura insolvenţei;
f) să nu li se fi stabilit atragerea răspunderii solidare.

Informaţii suplimentare se pot obţine în legătură cu acest subiect de la departamentele de asistenţă contribuabili/evidenţă pe plătitori de la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi, A.J.F.P. Brăila sau accesând pagina de web a D.G.R.F.P. Galaţi – Eşalonare la plată.

Comentarii