Administratie

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de execuție pentru drum expres Buzău-Brăila

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de execuție pentru drum expres Buzău-Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 19 decembrie 2018 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru drum expres Buzău-Brăila”. Proiectul a fost depus  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Realizarea prezentului proiect – faza Studiu de fezabilitate – a drumului exprex Buzău-Brăila contribuie la indicatorul de rezultat 2S81 –Cerere de finanțare transmisă spre analiză și aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

• Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

• Întocmirea documentației suport și asistență solicitată pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

• Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (CNAIR);

• Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare;

• Documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări;

• Asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 29.321.806,36 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-18.603.421,27 lei, 25% contribuția proprie- 6.201.140,42 lei, restul de 4.517.244,67 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •