ProBr

DSVSA Brăila organizeză concurs pentru 43 posturi vacante

DSVSA Brăila organizeză concurs pentru 43 posturi vacante

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila organizează concurs pentru ocuparea 43 de posturi vacante pe durata determinată.

Denumirea posturilor vacante contractuale, pe perioadă determinată până în data de 31.12.2019, conform Ordinelor președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 modificate și completate prin Ordinele nr. 203/2018 și 113/2008 modificate și completate prin Ordinul nr. 206/2018.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durata determinată:

• 3 (trei) posturi medic veterinar, gradul I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani – în baza Ordinului nr. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare;
• 1 (un) post medic veterinar, gradul II, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani – în baza Ordinului nr. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare;
• 4 (patru) posturi inginer, gradul I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare cu specializările: controlul și expertiza produselor alimentare, ingineria produselor alimentare, știința mediului cu specializarea ecologie și protecția mediului vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani – în baza Ordinului nr. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare,
• 4 (patru) posturi inginer, gradul I, studii universitare de licență absolvite Cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 5 ani – în baza Ordinului nr. 113/2008 cu modificările și completările ulterioare;
• 2 (două) posturi inginer, gradul II, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare cu specializarea controlul și expertiza produselor alimentare, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an – în baza Ordinului nr. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare;
• 1 (un) post subinginer, gradul I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani – în baza Ordinului nr. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor scoase la concurs mai sus menționate;
 • experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală sau experiență în laborator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până la data de 16 iulie 2019.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, temporar vacante pe durată determinată până la 31.12.2019 de asistent veterinar, treapta I – 18 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani;
 • experiență în domeniul controlului oficial în unitățile sanitar veterinare care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală sau experiență în laborator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iulie 2019, ora 14:30: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 22 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durata determinată, astfel:

Denumirea posturilor vacante contractuale, pe perioadă determinată:

 • 4 (patru) posturi – referent, treapta I A;
 • 5 (cinci) posturi – muncitor calificat, treapta II;
 • 1 (un) post – muncitor necalificat, treapta I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent, treapta I A:
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani;
  • experiență în domeniul administrativ, contabilitate, IT, laborator.
 • muncitor calificat, treapta II;
  • 10 clase cu calificare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani;
  • experiență în activitatea specifică pentru laborator.
 • muncitor necalificat, treapta I:
  • studii generale, minimum 8 clase;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani;
  • experiență în activitatea specifică pentru laborator.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până la data de 18 iulie 2019. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •