Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgențä „Dunärea” al județului Bräila nr. 1.926.574/ 20.03.2021, înregistratä la Institutia Prefectului – Judegul Bräila sub nr. 4724/ 21.03.2021, prin care se comunicä incidenta cumulatä a cazurilor pe ultimele 14 zile și în baza adresei Direcției de Sänätate Publicä a Județului Bräila nr. 4207/ 20.03.2021, transmisä prin e-mail și înregistratä la Instituția Prefectului – Județul Bräila sub nr. 4725/ 21.03.2021, prin care se înainteazä analiza din care rezultä cä nu se impune carantinare zonalä, Comitetul Județean pentru Situatii de Urgențä Bräila a emis Hotărârea 117, care a intrat în vigoare la data publicării.

Persoanele fizice/persoanele juridice/autoritätile publice care au locuinta/sediul social/punct de lucru în localitätile mentionate vor respecta prevederile H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stärii de alertä pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea mäsurilor care se aplicä pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Principalele restricții:

 • Se suspendă activitatea cu publicul a restaurantelor şi cafenelelor în interior, dar este permisă funcţionarea teraselor şi livrarea la domiciliu;
 • Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia achiziţiei biletelor loto şi a lozurilor;
 • Se suspendă activităţile cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •