Administratie

Cozi uriase la buletine. Vezi aici noul program de lucru

Cozi uriase la buletine. Vezi aici noul program de lucru
Cozi uriase la buletine. Stranierii s-au intors acasa
Cozi uriase la buletine. Stranierii s-au intors acasa

Zilnic, la Evidenta popula?iei se inregistereaza sute de cereri de eliberare a actelor de identitate. Pana acum, au fost solu?ionate in jurrul la 1840 de solicit?ri. Mare parte dintre aceia care se adreseaza institutiei sunt brailenii intorsi din strainatate. Din cauza lipsei de personal, prelucrarea datelor se realizeaza foarte greu, iar oamenii sunt pusi in situatia de a astepta cateva ore bune. 

Pentru evitarea aglomeratiei, conducerea Primariei municipiului Braila a dispus ca incepand cu data de 06 august 2013, Serviciul de Evidenta a Populatiei Braila sa suplimenteze numarul ghiseelor de primire documente, urmand ca prelucrarea datelor sa se realizeze in zilele de sambata si duminica(program fara public).
Numarul ghiseelor va fi suplimentat in zilele de marti si miercuri, in intervalul orar 8.30 -13.00 si joi, in intervalul orar 14.00 – 18.30. Pentru celelalte tipuri de servicii programul si numarul ghiseelor raman neschimbate.
Program Serviciul Public Comunitar Local  de Evidenta a Persoanelor Braila
Luni
08.30 – 13.00 Primiri acte pentru cetatenii din mediul rural
13.00 – 14.00 Primiri cereri furnizari date (ANL, DSP, etc)
14.00 – 16.30 Eliberari acte de identitate
Marti
08.30 – 13.00 Primiri acte (un ghiseu suplimentar)
13.00 – 14.00 Primiri cereri furnizari date (ANL, DSP, etc)
14.00 – 16.30 Eliberari acte de identitate
MIERCURI
08.30 – 13.00 Primiri acte (un ghiseu suplimentar)
13.00 – 14.00 Primiri cereri furnizari date (ANL, DSP, etc)
14.00 – 16.30 Eliberari acte de identitate
Joi
08.30 – 13.00 Eliberari acte de identitate
13.00 – 14.00 Eliberari adeverinte furnizari date (ANL, DSP, etc)
14.00 – 18.30 Primiri acte (un ghiseu suplimentar)
Vineri
08.30 – 12.00
Actiuni organizate cu Inspectoratul Scolar si alte institutii abilitate (persoane cu  handicap, copii la 14 ani, persoane cu acte de identitate expirate);
Deplasare in teren cu camera mobila;
12.00 – 13.00 Primiri acte si eliberari acte pentru stabilirea domiciliului in Romania
13.00 – 14.00 Eliberari adeverinte furnizari date (ANL, DSP, etc)
14.00 – 16.30 Eliberari acte de identitate
Serviciul Public Comunitar Local are urmatoarele atributii principale:

[list style=”check”]

  • Intocmeste, tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
  • Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
  • Intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
  • Intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiune facuta pe actele de stare civila si pe actele de identitate,in conditiile legii;
  • Actualizeaza si valorifica Registrul Local de Evidenta a Populatiei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar respectiv;
  • Furnizeaza, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta Populatiei;
  • Furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;
  • Intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;
  • Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
  • Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate[/list]

In domeniul evidentei persoanelor si eliberarii actelor de identitate, Serviciul Public Comunitar Local are urmatoarele atributii:

[list style=”check”]

  • Organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea cartilor de identitate, stabilirea, restebilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;
  • Pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinilor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
  • Inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categoriide lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
  • Raspunde de corectitudinea datelor prelucrate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor necesare;
  • Colaboreaza cu formatiunile de politie organizand in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a populatiei, precum si a celor urmarite in temeiul legii;
  • Asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare in actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu;
  • Identifica – pe baza mentiunilor operative – elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati etc. si anunta unitatile de politie in vederea luarii masurilor legale ce se impun;
  • Inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
  • Actualizeaza Registrul Permanent de Evidenta a Populatiei cu informatiile din cererile cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege;
  • Desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvarea a petitiilor cetatenilor;
  • Asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;
  • Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiei de lucru;
  • Intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune;
  • Raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice;
  • Solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P.. Justitie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;
  • Organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;
  • Elibereaza actele de identitate persoanelor internate in unitati sanitare si de protectie sociala, precum si celor aflate in arestul unitatilor de politie ori in unitatile de detentie din zona de responsabilitate;
  • Acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate;
  • Asigura securitatea documentelor serviciului.[/list]

Pe linie de analiza – sinteza, secretariat si relatii cu publicul serviciul are urmatoarele atributii:

[list style=”check”]

  • Primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, stampilelor si/sau sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;
  • Verifica modul in care se aplica dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de pastrare a documentelor secrete;
  • Organizeaza si asigura intretinerea, exploatarea si selectionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
  • Asigura inregistrarea intrarii/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea arhivarii;
  • Repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de inregistrare in registrele special destinate;
  • Expediaza corespondenta;
  • Asigura primirea si inregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora in termenul legal;
  • Organizeaza si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetatenilor de catre conducerea serviciului sau lucratorului desemnat;
  • Centralizeaza principalii indicatori realizati, verifica modul de indeplinire a sarcinilor propuse si intocmeste sintezele, situatiile comparative si analizele activitatilor desfasurate periodic;
  • Transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor judetean, sintezele si analizele intocmite;
  • Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil. [/list]
Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.