Economie

Contribuabilii pot utiliza Spatiul Privat Virtual

Contribuabilii pot utiliza Spatiul Privat Virtual
Contribuabilii pot utiliza Spatiul Privat Virtual
Contribuabilii pot utiliza Spatiul Privat Virtual

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor-persoane fizice posibilitatea utilizării Spaţiului Privat Virtual, serviciu la distanţă implementat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) are ca scop îmbunătăţirea relaţiei contribuabilului cu administraţia fiscală, prin simplificarea modului de transmitere a cererilor formulate de către contribuabili precum şi a actelor administrative fiscale emise de organele fiscale.

Prin intermediul platformei on-line SPV, contribuabilii-persoane fizice pot beneficia de o serie de servicii, fără a fi nevoiţi să se deplaseze la sediul administraţiilor fiscale, cum ar fi:

 • depunerea declaraţiilor fiscale (Formularul 200-Declaraţie privind veniturile realizate din România, Formularul 220-Declaraţie privind venitul estimat-norma de venit, Formularul 230-Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor);
 • solicitarea şi eliberarea adeverinţelor de venit electronice şi a certificatelor de atestare fiscală electronice (acestea au ataşată o semnătură electronică a Ministerului Finanţelor Publice, nu se timbrează şi sunt valabile fără altă semnătură şi ştampilă);
 • verificarea sumelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale declarate de angajatori prin Declaraţia 112- „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • vizualizarea sumelor  datorate  în baza declaraţiilor fiscale depuse şi confirmarea încasării sumelor plătite după înregistrarea în SPV;
 • primirea deciziilor de impunere şi a altor acte administrative fiscale, emise de ANAF după data înregistrării;
 • registrul şi istoricul cererilor/solicitărilor/declaraţiilor transmise/primite;
 • primirea de informaţii şi noutăţi fiscale.

De asemenea, actele  administrative, actele  de  executare silită şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii(decizii de impunere, notificări, somaţii, etc), comunicate de organele fiscale prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, nu se mai comunică prin alte modalităţi prevăzute de lege (poşta, publicitate, etc). Acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentelor prin intermediul platformei “Spaţiul Privat Virtual”. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului.

Contribuabilii care doresc să acceseze serviciul „Spaţiul Privat Virtual” găsesc pe site-ul A.N.A.F., www.anaf.ro/Spaţiul Privat Virtual, instrucţiunile de înregistrare a utilizatorilor, atât în format „pdf” cât şi în format video, prin care sunt prezentate o serie de informaţii detaliate cu privire la înregistrarea persoanelor fizice în mediul electronic şi la comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între A.N.A.F. şi persoanele fizice.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •