Cultura

Concursuri naționale de creație literară și plastică

Concursuri naționale de creație literară și plastică

Biblioteca Județeană Panait Istrati începe anul 2019 cu două concursuri naționale desfășurate la Ludoteca Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila și adresate elevilor de 8-19 ani: METAFORĂ ȘI CULOARE ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE și ACROSTIHURI ECOLOGICE.

Concursul Național de creație plastică și literară ”Metaforă și culoare în zi de sărbătoare”, ajuns la ediția a IX-a are ca temă ”Tradițiile și obiceiurile sărbătorilor religioase Sfântul Nicolae și Naşterea Domnului” /  ”Iarna”.

Concursul a fost lansat pe 3 decembrie 2018, iar în perioada 10 – 21 decembrie 2018 a avut loc selectarea materialelor pentru concurs de către profesorii coordonatori din fiecare școală participantă. În perioada 14 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019 are loc înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor la Liceul Pedagogic, ”D. P. Perpessicius”, Brăila. În zilele de 28 februarie și 1 martie 2019 are loc jurizarea lucrărilor înscrise în concurs, iar pe 11 martie 2019 va fi publicat tabelul cu rezultate pe site-ul Bibliotecii ”Panait Istrati” Brăila. În perioada  31 mai – 14 iunie 2019 are loc acordarea/trimiterea diplomelor profesorilor și elevilor.  La acest concurs participă elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, iar parteneri în desfășurarea proiectului sunt instituțiile și școlile partenere din proiect.

Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor și se desfășoară pe trei categorii de vârstă: 8 – 11 ani; 12 – 15 ani; 16 -19 ani.  

Concursul va avea două secțiuni:

A. Creație plastică – desen, pictură, grafică – tehnica de lucru la alegerea fiecărui participant (tempera, acuarele, creioane colorate, carioca,  etc);

B. Creație literară-poezii, compuneri,  eseuri (limba română /engleză/ franceză/ germană/).

Creaţiile literare vor respecta: redactarea – maxim două pagini A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşit se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, orașul / judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

Creațiile plastice vor fi realizate pe o coală A4/A3, respectând tema concursului ( tradițiile și obiceiurile sărbătorilor religioase Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului; iarna )

Fiecare lucrare expediată va avea în colţul din dreapta jos, o etichetă pe care vor fi trecute cu majuscule următoarele date: TITLUL LUCRĂRII; NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI; CLASA / VÂRSTA; ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ; ORAŞUL / JUDEŢUL; NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR.

Criterii de evaluare/jurizare:

§  aşezarea în pagină, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea ortografia şi vocabularul  utilizat;

§  munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese;

§  transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în viziunea proprie fiecărui participant;

§  respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor;

§  vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului;

Fiecare cadru didactic poate participa cu un numar de  maxim 3 lucrări, indiferent de sectiune.

Nu se percepe taxe de înscriere.

Lucrările împreună cu Fișa de înscriere și un plic A4 autoadresat și timbrat se expediază  pe  adresa: LICEUL PEDAGOGIC ”D. P. PERPESSICIUS”, BRĂILA (Aleea Învățătorilor, nr. 4, Cartier Hipodrom, Brăila, Jud. Brăila) cu menţiunea pentru Concursul “ Metaforă și culoare în zi de sărbătoare”.

În plicurile autoadresate se trimit diplomele pentru copiii premiați cu premiile I, II, III și mențiuni ! Diplomele de participare pentru elevi și profesori se trimit doar online pe adresele de mail specificate în fișele de înscriere! Profesorii care nu trimit plicuri autoadresate şi au elevi premiaţi vor primi diplomele tot online!

Profesorii participanţi din Judeţul Brăila pot ridica diplomele de la Biblioteca Judeţeană  „Panait Istrati”, Brăila – Ludotecă.

Lucrările trimise nu se returnează !

Pentru informații suplimentare: [email protected]

Ediția a III-a a Concursului național de creație literară ”Acrostihuri ecologice” are ca temă ”ecologie şi protecţia mediului“. Concursul a fost lansat pe 3 decembrie 2018, iar în perioada 10 – 21 decembrie 2018 a avut loc selectarea materialelor pentru concurs de către profesorii coordonatori din fiecare școală participantă.

În perioada 14 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019 are loc înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Brăila, urmând ca în zilele de 28 februarie și 1 martie 2019 să aibă loc jurizarea lucrărilor înscrise în concurs. Pe 11 martie 2019 se va publica tabelul cu rezultate pe site-ul Bibliotecii ”Panait Istrati” Brăila. În perioada 31 mai – 14 iunie 2019 va avea loc acordarea/trimiterea diplomelor profesorilor și elevilor.  

Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor și se desfășoară pe trei categorii de vârstă: 8 – 11 ani;  12 – 15 ani; 16 -19 ani.

Concurenţii vor realiza poezii cu rimă (de preferință) sau în vers liber, versurile având „în cap“ literele dintr-un cuvânt sau mai multe cuvinte din câmpul semantic al temei date. De exemplu, vor realiza o poezie unde prima literă a fiecărui vers să compună cuvântul SUSTENABIL/PĂDURE/TURISM/ ANTREPRENOR sau să conțină un îndemn (NOI PROTEJĂM MEDIUL! / ANTREPRENORI SALVAȚI PĂDUREA!, etc.).

Creaţiile literare vor respecta: redactarea – maxim o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşit se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, orașul / judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

Criterii de evaluare/jurizare:

§  aşezarea în pagină, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea ortografia şi vocabularul utilizat;

§   munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese;

§  gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată;

§  stimularea creativităţii elevilor;

§  punctaj maxim – 100p (încadrarea în temă – 40p, mesajul integral al creaţiei – 30p, armonizarea cuvântului de pe verticală cu conţinutul de pe orizontală – 30p).

§  vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului;

 Lucrările împreună cu Fișa de înscriere și un plic A4 autoadresat și timbrat se expediază  pe  adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”, Str. Şcolilor Nr. 15, loc. Brăila, jud. Brăila cu menţiunea pentru Concursul “ Acrostihuri ecologice”/ în atenția doamnei prof. Daniela Urse.

În plicurile autoadresate se trimit diplomele pentru copiii premiați cu premiile I, II, III și mențiuni ! Diplomele de participare pentru elevi și profesori se trimit doar online pe adresele de mail specificate în fișele de înscriere! Profesorii care nu trimit plicuri autoadresate şi au elevi premiaţi vor primi diplomele tot online!

Profesorii participanţi din Judeţul Brăila pot ridica diplomele de la Biblioteca Judeţeană  „Panait Istrati”, Brăila – Ludotecă.

Lucrările trimise nu se returnează !

Pentru informații suplimentare: [email protected];

Fișele de înscriere se găsesc pe site-ul bibliotecii la adresa: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/evenimente.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •