Social

Concurs pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila

Concurs pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție. Data de susținere a probei scrise este 14.12.2020, ora 12:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 134.

Cele trei posturi scoase la concurs sunt de inspector clasa I grad asistent la Biroul PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ, inspector clasa I grad asistent la Biroul EVIDENȚĂ PERSOANE CU DIZABILITĂȚI și inspector clasa I grad superior la Biroul AJUTOARE DE URGENȚĂ.

Condiţii de participare:

1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul ajutoare de urgenta:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
– minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

2. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul evidenta persoane cu dizabilitati:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
– minimum 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

3. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul prevenire marginalizare sociala:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a ANFP sau DAS Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •