Administratie

Comuna Bertestii de Jos va avea un steag propriu

Comuna Bertestii de Jos va avea un steag propriu
Comuna Bertestii de Jos va avea un steag propriu
Comuna Bertestii de Jos va avea un steag propriu

În ședința Guvernului din 8 februarie a fost aprobat modelul modelul steagului comunei Berteștii de Jos, judeţul Brăila. Proiectul modelului de steag al comunei Berteștii de Jos, judeţul Brăila a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Berteștii de Jos nr. 22/30.03.2016. Proiectul de model de steag însoţit de un memoriu justificativ a fost avizat favorabil de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române prin adresa nr. 29/13.07.2016.

Modelul steagului este o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea drapelului de 2/3, format cu câmp tăiat, având partea superioară de culoare albastră, iar cea inferioară galbenă, cu stema localității trecând peste tăiere. În partea de sus este inscripționat statutul localității “Comuna”, cu litere de culoare galbenă, iar jos denumirea “Berteștii de Jos” cu litere de culoare albastră. Steagul se fixează în hampă în partea stângă pe lățime. Stema comunei Berteştii de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea superioară. În partea superioară, în dreapta, pe fond verde, se află un mănunchi de spice de grâu de aur. În partea superioară, în stânga, pe fond roşu, se află un stejar smuls, cu coroana compusă din patru ramuri, dotate cu nouă frunze şi şase ghinde, totul de aur. În partea inferioară, pe fond albastru, se află un peşte de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. De asemenea, însemnele sunt imprimate pe ambele feţe ale steagului (avers – revers).

Semnificaţiile elementelor însumate ale steagului și a culorilor reprezentate: Brâul undat reprezintă lacul Berteasca, râul Călmăţui care străbate localitatea şi fluviul Dunărea, care se află la mică distanţă de comună. Mănunchiul de spice de grâu face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Stejarul simbolizează pădurea Viişoara din zonă, declarată rezervaţie forestieră naţională. Peştele evocă bogăţia piscicolă a localităţii. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Albastru sau azur reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna credință. Galbenul sau aurul reprezintă pământul, este simbolul forței și al bogăției. Totodată, semnifică și bogăția și holdele aurii de grâu din timpul verii. Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii comunei Berteștii de Jos.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •