CJ Braila contesta 5 abateri din raportul camerei de Conturi Braila

ArticoleSimilare

CJ Braila contesta 5 abateri din raportul camerei de Conturi Braila
CJ Braila contesta 5 abateri din raportul camerei de Conturi Braila

În ședința CJ de miercuri, 30 august, președintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac a prezentat o informare privind controlul efectuat de Camera de Conturi Brăila la instituția pe care o conduce. 

Potrivit acestuia, în urma misiunii de audit financiar al conturilor anuale de exeuție bugetară pentru anul 2016, echipa de auditori publici externi ai Camerei de Conturi Brăila a întocmit un Proces-Verbal de constatare.

La obiectivele stabilite în timpul misiunii s-au constatat următoarele abateri consemnate în procesul verbal de constatare:

  1. Neevidențierea în contabilitate a unor active fixe necorporale în valoare totală estimată de 59.520 lei, care au fost finalizate și recepționate;
  2. Nestabilirea, neevidențierea și nefacturarea majorărilor de întârziere în sumă totală de 59.012 lei în cazul unui număr de 4 concesionări care nu au plătit redevența datorată la termenele stipulate în contractele de concesiune încheiate;
  3. Nestabilirea, neevidențierea și nefacturarea majorărilor de întârziere în sumă totală de 1.056.510 lei în cazul unui număr de 3 concesionări care au prezentat, la termenele contractuale, documentele privind justificarea locurilor de muncă create și a realizării investițiilor minime anuale asumate în ofertă, conform clauzelor contractuale stipulate în contractele de concesiune încheiate;
  4. Neaplicarea corespunzătoare a clauzelor stipulate în contractul de concsiune din 2016 încheiat cu SC Gropeneanu SRL, referitoare la modul de stabilire a redevenței anuale;
  5. Nestabilirea, neevidențierea și nefacturarea, în cadrul termenului de prescripție, a majorărilor de întârziere în sumă totală estimată de 177.105,20 lei, conform clauzelor stipulate în contractul de asociere din anul 2008 cu SC Makinvest SRL Galați;
  6. Naîncasarea în termenul de prescripție a unor creanțe în sumă totală estimată de 428.152,16 lei, reprezentând redevența și majorările de întârziere datorate de SC Makinvest SRL Galați, conform clauzelor stipulate în contract;
  7. Efectuarea de plăți nelegale la cheltuieli de personal în sumă totală estimată de 22.533 lei, reprezentând indemnizații necuvenite acordate consilierilor județeni și membrilor ATOP, în sumă estimată de 18.843 lei și contribuții angajator aferente, în sumă estimată de 3.690 lei;
  8. Efectuarea de plăți nelegale la cheltuieli de personal în sumă totală estimată de 165.925 lei, reprezentând diferite drepturi salariale necuvenite acordate unui număr de 58 de salariați, în sumă estimată de 135.611 lei și contribuții angajator aferente în sumă estimată de 30.515, cu încălcarea prevederilor OUG 57/2005, modificată și completată prin OUG 43/2016;
  9. Efectuarea de plăți nelegale pentru susținerea activității sportive desfășurate de ASHC Dunărea Brăila, în sumă totală estimată de 3.218.609,77 lei, cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice și a celor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
  10. Neevidențierea în contabilitate a unor obligații de plată către SC Galacamor SRL galați, reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată în sumă totală estimată de 3.633.426 lei, stabilite de hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile.

Președintele Chiriac a spus că punctele 1 și 10 au fost asumate de CJ brăila și au fost rezolvate deficiențele pe parcursul acțiunii de audit financiar. la punctele 2, 3 și 4, de asemenea CJ Brăila și le-a asumat și au fost însușite măsurile cu termen de realizare 30 noiembria 2017. pentru celelalte cinci puncte au fost formulate obiecțiuni în termenul legal la măsurile dispuse și s-a solicitat anularea acestora ca fiind nelegale și netemeinice. Pentru acestea a fost depusă o contestație la Curtea de Conturi a României.

Principala problemă ridicată de inspectori, care a rămas deocamdată în coadă de peşte, se referă la finanţarea sportului brăilean, faţă de care Chiriac a afirmat că speră să aibă câştig de cauză, având în vedere contestaţia făcută şi ceea ce s-a întâmplat la Primărie.