Silviu Mares 26 august 2020

Centrul Istoric al Brăilei, care este declarat monument istoric de categoria A, cu valoare naţională, va fi reabilitat cu fonduri europene în valoare de aproape 18 milioane de euro.

Reabilitarea se va realiza în cadrul unui proiect denumit „Regenerare zone urbane degradate sector I” și finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2 – Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban.

Proiectul are o valoare de 17.931.781,34 lei, din care 2% reprezintă bani din bugetul local, 13% din bugetul naţional şi 85% din fonduri europene, şi vizează reabilitarea a 14.685 mp spaţii verzi şi 21.695 mp străzi.

În ceea ce priveşte spaţiile verzi se vor realiza lucrări de peisagistică, prin amenajarea spaţiului verde cu gazon, flori, arbori şi arbuşti şi modernizarea aleilor pietonale, se vor monta instalaţii electrice de iluminat exterior şi de supraveghere video, vor fi realizate instalaţii de irigaţii, iar spaţiile de relaxare vor fi dotate cu mobilier urban, bănci, coşuri de gunoi şi foişoare.

Asupra străzilor se va interveni cu lucrări de asfaltare şi modernizare, de reabilitare a trotuarelor, de amenajare a spaţiilor verzi aferente trotuarelor, de evacuare a apelor pluviale în reţeaua de canalizare şi de realizare a elementelor de semnalizare rutieră.

Comentarii