Actualitate

Call Center anticorupţie

Call Center anticorupţie

Corupţia constituie unul dintre subiectele principale de discuţie în orice domeniu şi la orice nivel, reprezentând una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane. În cadrul campaniei ”100 de zile de mesaje preventive” polițiștii brăileni aduc în atenție câteva aspecte legate de acest flagel. 

Corupţia este prezentă atât în statele sărace şi în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate, iar lupta pentru combaterea ei a devenit o problemă serioasă, cu atât mai mult cu cât fenomenul se extinde foarte rapid, cuprinzând, mai întâi, câteva sectoare, câteva domenii şi apoi întreaga societate, devenind un stil de viaţă, o mentalitate, un labirint din care nu se mai poate ieşi.

Studiile şi cercetările în universul planetar şi local al corupţiei, punerea în evidenţă a sensurilor şi existenţelor acesteia demonstrează fără putinţă de tăgadă că firea şi dorinţa umană subiectivă de a acumula bunuri, bani sau alte valori, stau la baza fenomenului istoric şi contemporan al corupţiei, că nu există loc de pe planetă în care acesta să nu se fi manifestat cu o mai mare sau mai redusă acuitate. Forţa de acţiune în beneficiul public şi nu individual al fiecărui cetăţean este însă pârghia care manevrează către o dimensiune mai scăzută, respectiv mai ridicată, amplul fenomen al corupţiei.

Diminuarea fenomenului este posibilă într-o societate a cunoaşterii, cu indivizi având o conduită morală ireproşabilă, bazată pe educaţie, construită pe cele mai trainice elemente de morală şi conştiinţă, pe care omenirea le-a acumulat de-a lungul timpului către forma de azi a civilizaţiei noastre.

La nivelul percepţiei publice, corupţia continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central şi local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice şi obstrucţionează înfăptuirea justiţiei, afectând totodată mediul de afaceri.

De asemenea, corupţia mai poate fi definită ca fiind folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

În sens larg, corupţia este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie.

Ca expresie a relaţiei dintre autorităţi şi cetăţeni, corupţia reprezintă folosirea discreţionară a poziţiei sau a funcţiei, prin recurgerea la mijloace ilicite, în scopul obţinerii unor interese personale sau de grup

În cei 13 ani de activitate în lupta împotriva corupţiei, Direcția Generală Anticorupție s-a dezvoltat permanent atât pe palierul activităţilor de prevenire, cât şi a celor de combatere a faptelor de corupţie, consolidându-şi rolul la nivel instituţional. Prevenirea reprezintă principala direcţie de acţiune împotriva corupţiei, concretizată prin desfășurarea unor activităţi de instruire şi informare în rândul personalului propriu, dar şi prin campanii de conştientizare a societăţii civile, în dorinţa expresă de schimbare a mentalităţii populaţiei în ansamblul său.

Prin toate acţiunile sale, D.G.A. promovează legalitatea, integritatea, onestitatea şi profesionalismul ca standarde atât pentru personalul propriu, cât şi pentru cel al M.A.I.

Ca principal canal de comunicare cu publicul, linia Call Center anticorupţie 0800.806.806 pune la dispoziţia cetăţenilor un instrument direct de sesizare a faptelor de corupţie, putând fi apelată din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă de pe teritoriul României.

La nivel local, D.G.A. este reprezentată de Serviciul Judeţean Anticorupţie Brăila, al cărui sediu se află pe strada Ana Aslan nr.39, telefon/fax 0239.613.634.

Cetăţenii judeţului Brăila care vor să ia atitudine împotriva actelor de corupţie pot face acest lucru printr-o sesizare la linia Call Center anticorupţie 0800.806.806, prin e-mail la adresa: [email protected] sau direct la sediul structurii județene.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •