Silviu Mares 14 martie 2014
Braila in topul promovabilitatii la simularea de la Bacalaureat
Braila in topul promovabilitatii la simularea de la Bacalaureat
Braila in topul promovabilitatii la simularea de la Bacalaureat

Ministerul Educaţiei Naţonale a centralizat datele privind rezulatele probelor susţinute în cadrul simulării naţionale pentru examenul de Bacalaureat, atât pentru elevii clasei a XI-a, cât şi pentru elevii clasei a XII-a. Analizele efectuate până la această dată arată că elevii clasei a XII-a au obţinut note peste 5, astfel: 52,8% la Limba română, 67,78% la Limba maternă, 42,51% la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) şi 53,92% la proba la alegere a profilului.

La clasa a XII-a, din cei 1958 elevi evaluați la Limba română, 1240 au obținut note peste 5.00,  reprezentând un procent de 63.33%, Brăila situându-se pe locul 3 pe țară, după Sibiu și Suceava. La proba E c) au participat 1916 elevi, dintre care 1021 au obținut note peste 5.00, ceea ce reprezintă un procent de 53.29%, cu care județul Brăila s-a clasat pe locul 2, după Cluj. La proba E d), proba la alegere în funcție de profil, au fost evaluați 1844 elevi de clasa a XII-a. Dintre aceștia, 1250 au obținut note peste 5.00, procentul de promovabilitate fiind de 67,79%, cel mai bun din țară, următorul județ fiind Iași, cu 64%.

La nivelul județului Brăila, la clasa a XI-a au fost evaluați 2404 elevi la Limba și literatura română, iar 1390 dintre aceștia au obținut note peste 5.00, ceea ce reprezintă 57.82%, al doilea procent pe țară la această disciplină, după Suceava, unde promovabilitatea a fost de 59.76%. Media pe țară la limba română a fost 44,22%. La proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie) la clasa a XI-a au fost evaluați 2310 elevi, dintre care 1158 au avut note peste 5.00, cu un procent de promovabilitate de 50,13%. Media națională de promovabilitate la proba E c) a fost de 36,32%. Brăila s-a situează pe locul 1 pe țară, fiind singurul județ cu promovabilitate peste 50%.

Scopul organizării de către MEN a simulării probelor scrise de Bacalaureat, atât pentru clasa a XI-a, cât şi pentru clasa a XII-a, este, pe de o parte, familiarizarea elevilor cu rigorile acestui tip de examen, iar pe de altă parte, de a ajuta elevii să conştientizeze nivelul de pregătire, înainte de Bacalaureat, şi de a lua măsuri în consecinţă pentru îmbunătăţirea rezultatului final. Elevii clasei a XI-a nu au susţinut proba la alegere, având în vedere că aria de acoperire disciplinară în clasa a XI-a nu este similară celei de clasa a XII-a. De asemenea, elevii clasei a XI-a au susţinut proba la Istorie (proba obligatorie a profilului) în baza programei parcurse pentru clasa a XI-a, şi nu a XII-a, aşa cum se procedează în cadrul examenului naţional de Bacalaureat.

Rezultatele obţinute la simulările naţionale din anul şcolar 2013-2014 nu vor fi trecute în catalog, dar sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Comentarii