Actualitate

Astazi incep probele scrise la Bacalaureatul de toamna

Astazi incep probele scrise la Bacalaureatul de toamna

Examenul scris la Limba și literatura română este prima probă din a doua sesiune a Bacalaureatului 2018. O noutate a BAC-ului de acest an este programarea examenelor scrise înaintea celor orale. Peste 45.000 de absolvenți de liceu din întreaga țară s-au înscris în această sesiune. În județul Brăila peste 600 de absolvenţi de liceu vor susţine Bacalaureatul în sesiunea de toamnă, circa 400 de candidaţi fiind din seria curentă şi 220 de candidaţi din seriile anterioare. În Brăila au fost organizate două centre de examen, la Liceul “Panait Cerna” şi la Liceul tehnologic “Anghel Saligny”. 

Examenul de Limba română începe la ora 9:00, însă elevii pot să intre în sălile de examen până cel târziu la 8:30, pe baza unui act de identitate cu fotografie. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele de BAC. La rezolvarea subiectelor, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Calendarul examenului de bacalaureat 2018 – sesiunea de toamnă este următorul:

20 august – Limba şi literatura română – examen scris

21 august – Limba şi literatura maternă – examen scris

22 august – Proba obligatorie a profilului – examen scris

23 august – Proba la alegere a profilului şi specializării – examen scris

24 și 27 august – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

28 august – Evaluarea competențelor în limba maternă

29 – 30 august – Evaluarea competenţelor digitale

30 și 31 august – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

1 septembrie – Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro

1 septembrie – Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații, între orele 12:00 și 16:00

6 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

În rezolvarea subiectelor, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor folosi numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot să aducă în examen și să folosească instrumente de desen. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Elevii nu au voie în sala de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Ministerul Educației Naționale anunță că pune la dispoziție linia TELVERDE (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 20 – 23 august, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 24 august, între orele 8:00 -14:00.
Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să susţină toate probele, să obțină minimum nota 5 la fiecare examen scris și o medie de 6 cel puţin la probele scrise.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •