ProBr

Anunt al AJFP in atentia UAT-urilor

Anunt al AJFP in atentia UAT-urilor
Anunt al AJFP in atentia UAT-urilor
Anunt al AJFP in atentia UAT-urilor

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice reaminteşte faptul că prin intrarea în vigoare prevederilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3592/14/12/2016  pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3770/2015 , informaţiile primite de ANAF, în baza art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la conturile bancare, se transmit la cererea justificată a organului fiscal local sau al altei autorităţi publice centrale şi locale, numai după depunerea formularului protocolului de aderare (P 1000) reglementat de Ordinul nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu şi aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.

Solicitarea şi transmiterea de informaţii referitoare la conturile bancare se realizează exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Autoritatea publică are obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din legea nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală, iar prelucrările de date cu caracter personal obţinute se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile art. 68 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, reglementează obligaţia organelor fiscale locale de a  transmite organului fiscal central informaţii privind bunurile imobile şi mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice sau juridice pentru care există obligaţia declarării conform Codului fiscal, sens in care trebuie să depuneţi  DECLARATIA P 2000 .

Prin înrolarea în aplicaţia informatică PatrimVen, se asigură accesul electronic  la informaţii  necesare desfasurării  activitătilor  specifice, cum sunt informaţii referitoare la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale ale contribuabililor, obtinerea  adeverinţelor de venit, a certificatelor de atestare fiscala,  extragerea  datelor  referitoare la situaţia fiscală a contribuabililor.

Utilizarea sistemului informatic PatrimVen conduce la eficientizarea  activităţilor instituţionale  precum şi  îmbunătăţirea  activitătilor de administrare  şi vine în sprijinul cetăţenilor care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal central, pentru obţinerea documentelor/adeverinţelor de venit  necesare şi depunerea lor la  Primăria de domiciliu/ unităţi şcolare, dupa caz.

Facem precizarea că Ministerul Finanţelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, în vederea furnizării de servicii, pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, parte a Strategiei României pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •