Administratie

Amenzi aplicate de Politia Locala Braila agentilor economici

Amenzi aplicate de Politia Locala Braila agentilor economici

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea în perioada 8-15 mai 2018 conform prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare.

În această perioadă au fost verificaţi un număr de 65 operatori economici şi s-au aplicat 19 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 20.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor H.C.L.M. nr. 254/2016 și  H.C.L.M. nr. 390/2016, a H.G. nr. 348/2004 și a Legii nr.12/1990 R.

Astfel, S.C. Partinex Impex S.R.L. și S.C. Yulcrodi Serv S.R.L. au fost sancţionate contravenţional conform H.C.L.M. nr. 254/2016, pentru lipsa unui titlu valabil privind dreptul de ocupare al domeniului public, amenzile fiind în valoare totală de 7.200 lei;

S.C. Total Pro Trade S.R.L. și S.C. Osidio Group S.R.L. au fost sancţionate contravenţional conform H.C.L.M. nr. 390/2016, pentru lipsa avizului/autorizației de funcționare. Valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 9000 lei.

S.C. Frasilvo Com. S.R.L. și S.C. Actipiro S.R.L. au fost sancţionate contravenţional conform H.G. nr. 348/2004 pentru neafișarea denumirii firmei la loc vizibil. Valoarea sancțiunilor aplicate în acest caz au fost de 800 lei.

P.F.A. Dumitru Cecilia și S.C. Ronarieon S.R.L. au fost sancţionate contravenţional conform Legii nr.1 2/1990 R, pentru neafișarea prețurilor sau expunerea spre vânzare de produse fără termenul de valabilitate afișat – valoare sancțiuni aplicate 3000 lei.

De asemenea, în perioada penționată polițiștii locali au verificat în teren sesizarile înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna mai 2018 și s-a întocmit răspuns petenților.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •