ProBr

Al șaptelea workshop de informare și conștientizare din cadrul proiectului „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est”

Al șaptelea workshop de informare și conștientizare din cadrul proiectului „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est”

Astăzi a avut loc, în Balta Albă, județul Buzău, cel de-al șaptelea workshop de informare și conștientizare din cadrul proiectului „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est”. La eveniment au participat persoane din grupul țintă, care au fost informate cu privire la oportunitățile de formare disponibile în perioada următoare, cât și despre obictivele generale ale proiectului. 

RU EUROPE  S.R.L. în calitate de beneficiar, împreună cu  ASOCIAȚIA EURO TRAINING BRĂILA, în calitate de partener, au susținut cel de-al șaptelea workshop de informare și conștientizare din cadrul proiectului „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est” POCU/298/3/14/121109, proiect desfășurat prin Program Operațional Capital Uman Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 , Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 5.473.615 lei se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, din iulie 2018 până în decembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor pentru 460 de șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de  lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultură de subzistență și semi-subzistență), din regiunea Sud-Est, județele Brăila, Galați și Buzău, prin oferirea unor servicii integrate de măsuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând informare și consiliere, mediere, programe de formare profesională, conștientizare și life-coaching.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt servicii  integrate de identificare, recrutare și menținere a persoanelor în grupul țintă, servicii de informare și consiliere, servicii de mediere, furnizare programe de formare profesională continuă, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: Life-coaching și grupuri de sprijin reciproc și activități de informare și publicitate a proiectului.

”La finele acestui proiect ne-am propus să obținem ca rezultate: 500 persoane informate prin campania media DELTA Succes, 460 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor fi informate, consiliate și recrutate în grupul țintă, 430 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la 31 de programe de  formare profesională continuă pentru calificările: agent de securitate, operator introducere, validare și prelucrare date, frizer, patiser, confecționer asamblor articole din textile, lucrător în comerț, sudor electric, lucrător finisor în construcții) 30 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute (ospătar, bucătar și zidar pietrar tencuitor), 31 de workshop-uri educaționale și ludice pe tema dezvoltării durabile: „O lume în schimbare”, furnizarea serviciilor de mediere pentru minim 350 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală), care au urmat ședințele de consiliere și formare, organizarea a 5 burse de locuri de muncă, servicii de business coaching pentru participanții care doresc demararea unei afaceri pe cont propriu, prin înființarea fie a unei întreprinderi sau PFA, 344 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) care au obținut certificate de calificare profesională, 234 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor găsi un loc de muncă sau vor participa la un program de educație, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life-coaching și grupuri de sprijin reciproc pentru 150 de participanți.” a precizat Evelina Necula

Până în prezent s-au realizat șapte workshop-uri de informare și conștientizare, paisprezece workshop-uri educaționale și ludice la Brăila, Galați și Buzău și s-au finalizat opt cursuri de calificare de 360 de ore pentru specializările, lucrător în comerț, două la Galați și unul în Baltă Albă, Buzău  patiser, la Galați, agent de securitate, un curs la Brăila și trei la Galați, un curs de frizer la Brăila și un curs de operator introducere, validare și prelucrare date, nivel 3, de 720 de ore, la Brăila.

Se vor mai organiza, în următoarele 5 luni, 10 cursuri pentru specializările operator introducere, validare și prelucrare date, nivel 3, (720 ore), lucrător în comerț, nivel 1 (360 ore), agent de securitate nivel 2 (360 ore), patiser, nivel 2 (360 ore), frizer, nivel 2 (360 ore), lucrător finisor în construcții,  nivel 2 (360 ore). În Buzău vor fi susținute cursurile de agent de securitate și patiser. În Galați vor fi susținute cursurile de agent de securitate și frizer. În Brăila vor fi susținute cursurile de operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în comerț, frizer, și trei cursuri de lucrător finisor în construcții.

”Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să ne contactați la:  [email protected] sau direct la tel: 0239.610.045; telefon: 0729.321.866 și [email protected],  [email protected] , telefon: 0799.455.029” a precizat Evelina Necula, specialist relații publice în cadrul proiectului.
Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •