Actualitate

Adio cozi. Programări on-line la serviciul de evidență al persoanelor Brăila

Adio cozi. Programări on-line la serviciul de evidență al persoanelor Brăila

Începând cu luna noiembrie s-a introdus sistemul de programare on-line și pentru serviciul de eliberare al actelor de identitate.

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării
unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul cetățenilor la ghișeele de preluare a
cererilor pentru eliberarea cărților de identitate se poate face și îr baza programărilor online, pe pagina
de internet a Primăriei Municipiului Brăila.

Programarea este gratuită și netransmisibilă, iar înainte de efectuarea programării
solicitanții se vor asigura că dețin toate actele necesare depunerii cererii, menționate în lista de
documente publicate pe pagina de internet a instituției.

Durata unui interval de depunere a cererii este de 8 minute pentru fiecare persoană, un
interval fiind alocat unei singure persoane și nu unei familii. De pe aceeași adresp de IP se pot face maxim 5 programări pe zi. Neprezentarea Ia data și ora programată, neconcordanța dintre datele înscrise în
formularul de rezervare (nume, prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă
la depunerea cererii, precum și lipsa actelor necesare sau dovada achitării taxei duce la anularea
programării.

Cei care nu au posibilitatea să se programeze on-line vor beneficia de eliberarea cărții de identitate pe baza bonurilor de ordine primite de sistemul implementat la sediul serviciului.

Pentru a nu exista discuții între cei care se programează on-line și cei care au bon de ordine, au fost create ghișee separate.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •