ProBr

Activități de educație anticorupție în vederea promovării integrității

Activități de educație anticorupție în vederea promovării integrității

În vederea promovării legalitații, integrității, onestității şi profesionalismului ca standarde, ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Brăila au desfășurat pe parcursul săptămânii trecute, pe lângă activitățile de instruire anticorupție cu personalul Ministerului Afacerilor Interne de la posturile de poliție rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, domeniu prioritar pentru anul 2019, activități de educatie anticorupție pentru promovarea integrității cu funcționari publici din cadrul Primăriilor de pe raza județului Brăila, respectiv primăriile comunelor Tufești și Salcia Tudor. De la începutul anului si până în prezent au fost desfășurate 19 activități de educație anticorupție cu un număr de 160 funcționari publici din cadrul primăriilor comunale, activitățile fiind apreciate de aceștia. 

Cu această ocazie, au fost  prezentate competențele Direcției Generale Anticorupție, drepturile, libertățile și obligațiile ce le revin în calitate de cetățeni în relația cu angajații M.A.I., dar și de funcționari publici, infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora, modul de acțiune în situația în care sunt implicați sau iau la cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, modalitățile de sesizare, consecințele și costurile implicării în astfel de fapte.

Activitățile au fost desfășurate în conformitate cu obiectivul specific 4.1. ,,Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central și local” al Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020 și au avut ca scop creşterea gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul personalului din administraţia publică locală.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •