Silviu Mares 7 ianuarie 2018

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform prevederile Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr. 385/17.01.2017, nr. 386/17.01.2017 și a adresei  nr.585/26.01.2017 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în  supermarket-urile din Municipiul  Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de 31 operatori economici şi s-au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale  în valoare de 13.000 lei pentru nerespectarea prevederilor H.C.L.M. nr. 254/2016, H.C.L.M. nr. 390/2016 și Legea nr. 12/1990 republicată după cum urmează:

– S.C. Standard Power S.R.L., S.C. Mikro Kapital IFNSA, S.C. Kodera Meat S.R.L., S.C. Med Life S.A. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M. nr. 390/2016 – pentru lipsa avizului de funcționare – valoarea sancțiunilor aplicate fiind în total de 4000 lei;

– S.C. Criromad S.R.L., S.C. Terasa Navalistului S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M. nr. 390/2016 – pentru lipsa autorizației de functionare – valoarea sancțiunilor aplicate fiind în total de 4000 lei;

– S.C. Viață Veșnică S.R.L. – sancţionată contravenţional conform H.C.L.M. nr. 390/2016 – pentru nevizarea avizului de funcționare – valoare sancțiunii aplicate fiind de 1000 lei;

– S.C. Iordano Com. S.R.L., S.C. GVB Consultance S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M nr. 254/2016 – pentru  lipsa unui titlul valabil privind dreptul de ocupare a domeniului public – valoare sancțiunilor aplicate fiind în total de 2000 lei;

– S.C. Ronarleon S.R.L., P.F.A. Dumitru Cecilia – sancţionate contravenţional conform Legii nr. 12/1990 republicată – pentru lipsa termene de valabilitate produse comercializate – valoare sancțiunilor aplicate fiind în total de 2000 lei.

S-au verificat în teren suprafețele ocupate din domeniul public în baza unui contract de închiriere, pentru 20 de balcoane și căi de acces, de către persoanele fizice și juridice menționate în adresa nr. 8344/08 decembrie 2017 înaintată de către Direcția Patrimoniu – Primăria Municipiului Brăila, către Poliția Locală Brăila.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna decembrie 2017 și s-a întocmit răspuns petenților.

Comentarii