Economie

30 mai 2019 este termenul limită pentru depunerea bilanţurilor contabile

30 mai 2019 este termenul limită  pentru depunerea bilanţurilor contabile

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a comunicat faptul că au fost stabilite termenele pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2018.

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

* pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, adică până la data de 30 mai 2019;

* pentru celelalte persoane prevăzute la art.1 alin.(1) – (3) din Legea nr.82/1991, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, adică până la data de 30 aprilie 2019.

Bilanţurile aferente anului 2018, însoţite de documentele prevăzute în actele normative aplicabile pot fi depuse în format hârtie şi în format electronic sau pot fi transmise numai în formă electronică.

Cei care optează pentru depunerea electronică trebuie să transmită toate formularele în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formularele pot fi descărcate de la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2018.html

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •