Social

13 posturi scoase la concurs de SCDA Brăila

13 posturi scoase la concurs de SCDA Brăila

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a 13 funcții contractuale.

Funcțiile contractuale scoase la concurs sunt:

 1. 1 post secretar științific (de conducere), S.C.D.A. Brăila – sediu;
 2. 1 post șef bază experimentală (de conducere), în cadrul Bazei Experimentale de Prelucrat Semințe, S.C.D.A. Brăila – sediu;
 3. 1 post cercetător științific II (de execuție), în cadrul Laboratorului Agrofitotehnica Culturilor pe Solurile Zonale, S.C.D.A. Brăila – sediu;
 4. 1 post cercetător științific III (de execuție) în cadrul Laboratorului Pedologie, Îmbunătățiri Funciare și Agrofitotehnia Culturilor pe Solurile Degradate, pe perioadă determinată;
 5. 2 posturi cercetător științific (de execuție), 1 post la S.C.D.A. Brăila – sediu și 1 post CE IMB;
 6. 2 posturi asistent cercetare științifică (de execuție) , 1 post la S.C.D.A. Brăila – sediu și 1 post la CE Polizești;
 7. 1 post asistent I, studii medii, pe perioadă determinată, S.C.D.A. Brăila – CE Polizești;
 8. 1 post inginer agronom debutant, S.C.D.A. Brăila – Baza Experimentală Prelucrat Semințe;
 9. 1 post muncitor calificat – laborant, S.C.D.A. Brăila – Baza Experimentală Prelucrat Semințe;
 10. 1 post muncitor calificat – lăcătuș, pe perioadă determinată, S.C.D.A. Brăila – Baza Experimentală Prelucrat Semințe;
 11. 1 post muncitor calificat, S.C.D.A. Brăila – Sector Cercetare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar științific:
  • să dețină cel puțin gradul de cercetător științific M, cu titlul științific de doctor (specializarea agricultură sau conexă);
  • vechime minimum 4 ani activitate cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior, respectiv 8 ani pentru candidații care provin din afara cercetării-dezvoltării;
 • șef bază experimentală de prelucrat semințe:
  • studii superioare în profilul agricultură;
  • vechime minimum 7 ani în specialitate;
  • cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cercetător științific II:
  • minimum 8 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învățământul superior, din care 2 ani după CSIII și titlul științific de doctor.
   • Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau cercetării științifice, o vechime de 15 ani în profilul postului.
 • cercetător științific III:
  • minimum 6 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învățământul superior, sau 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor.
   • Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, minimum 10 ani vechime în profilul postului sau 8 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor;
 • cercetător științific:
  • minimum 2 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învățământul superior sau de cel puțin 4 ani în alte activități agricole;
 • asistent de cercetare științifică:
  • să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă în specializarea agricultură agronomie; diplomă universitară cu media de cel puțin nota 8;
  • minimum 1 an vechime în specialitate;
 • asistent I:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea agricultură/agronomie;
 • inginer debutant:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul agronomiei;
  • nu necesită vechime;
 • muncitor calificat/necalificat:
  • minimum 1 an vechime în specialitatea agricultură/agronomie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 septembrie 2020, ora 08.00: susținerea probelor scrise pentru funcțiile de conducere;
 • 22 septembrie 2020, ora 10.00: susținerea probelor scrise pentru funcțiile de execuție;
 • 22 septembrie 2020, ora 14.00: susținerea probelor interviu pentru toate funcțiile, în ordine alfabetică;
 • 15 ianuarie 2020, ora 14.00: interviu pentru candidații admiși.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila din Șos. Vizirului km. 9, telefon 0372/919.532, 0726/292.705, 0726/710.072.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •