Social

Vezi cine va primi măști gratuite de la Guvern

Vezi cine va primi măști gratuite de la Guvern

Aseară a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanță de urgență prin care se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

De prevederile acestei ordonanțe vor beneficia persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare și persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru achiziționarea măștilor pentru aceste persoane s-a alocat suma de 230 milioane de lei.

Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare persoană prevăzută la categoriile de mai sus, aferente unei perioade de 2 luni.

Autoritățile publice locale au obligația să întocmească liste nominale cu persoanele prevăzute în prezenta Ordonanță și să le transmită Direcțiilor de Sănătate Publică în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stabilirii necesarului de repartizat.

Distribuirea măștilor de protecție se face de către Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, potrivit necesarului comunicat de acestea întocmit în baza listelor.

Măștile de protecție vor fi distribuite beneficiarilor de către autoritățile publice locale cu ajutorul asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenților sociali sau altor angajați din cadrul serviciului public de asistență socială, în termen de maximum 3 zile de la primire, pe baza procedurii de distribuire stabilite de autoritățile publice locale, conform reglementărilor interne.

Aceste persoane beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora.

Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute în prezenta OUG, ulterior întocmirii listelor prevăzute, beneficiază de măști de protecție pe baza documentelor doveditoare, reprezentând dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, decizia de pensie și certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •