Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aprobat Procedura de conectare  a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al  ANAF, denumit în continuare sistem informatic.

Obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF revine operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lunar, ANAF va transmite către operatorii economici utilizatori de astfel de aparate, prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncţionalităţi privind fişierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

Conectarea AMEF se realizează pe categorii de contribuabili, încă din 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:

► până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;

► până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;

► operatorii economici care achiţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepţie, operatorii economici care utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere , cu respectarea următoarelor termene:

până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;

♦ până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;

♦ în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, operatorii economici  care achiţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021.

Declaraţia pe propria răspundere se completeză cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul ANAF în secţiunea Descărcare Declaraţii şi se depune în format PDF, cu fişiet XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanţă.

Detalii suplimentare pot fi obținute prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF, prin Formularul Unic de Contact, telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60 sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •