Administratie

Ședință ordinară online a Consiliului Județean Brăila

Ședință ordinară online a Consiliului Județean Brăila

Joi, de la ora 11.00, consilierii județeni vor participa la o nouă ședință online. Aceștia vor avea de votat 27 de proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi a ședinței din 30 aprilie 2020:

1. Proiect de hotarare privind validarea doamnei Vilcu Vasilica, subprefect al Judetului Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor Administrativ Teritoriale Braila, Maxineni, Sutesti si Tichilesti – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii Comunei Tichilesti din judetul Braila din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1A la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5. Proiect de hotarare de modificare HCJ Braila nr.225/29 noiembrie 2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, km 0+000 – km 11+000 “- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare de modificarea HCJ nr.226/29 noiembrie 2018, privind: aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie :” Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, km 0+000 – km 11+000” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor, nr.52 (partial – Hotel si Restaurant Tineret), corpurile F,G, si etajul superior al corpului D, pentru functionarea unei structuri de primire turistica, inclusiv cu functiune de alimentatie publica, de minim 2* ( hotel si restaurant) aflat in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.231/09.10.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022 ” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.103/11.06.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.176/21.08.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.261/06.11.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.247/30.10.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de prelungire a duratei Contractului de concesiune nr.177/21.08.2015, prin acordul de vointa al partilor , prin act aditional, pentru o perioada de 2 ani agricoli, respectiv pana la data de 01.09.2022” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialist din domeniul sanatatii- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Insuratei prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea valorii achizitiei “ serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrativ-teritoriala Insuratei” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Ramnicelu prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinantarea valorii achizitiei “ serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrativ-teritoriala Ramnicelu” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Scortaru Nou prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Modernizare strazi comunale : strada Copaceilor, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gradistea prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Amenajare toalete interioare in scoala Ibrianu, comuna Gradistea” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gradistea prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare exterioara a caminului cultural Gradistea” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea valorii achizitiei : “ serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrativ-teritoriala Tudor Vladimirescu”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Visani prin Consiliul Local al comunei Visani pentru cofinantarea valorii achizitiei : “ serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrativ-teritoriala Visani ”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul Ianca, prin Consiliul Local al Orasului Ianca pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare structurala si functionala a cladirii Scolii I-VIII, Corp 1904, in vederea realizarii unui asezamant cultural in satul Plopu” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Jirlau” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare DC2 km.1+500 – km.3+000, comuna Romanu, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Viziru” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
26. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul judetului Braila la trimestrul I al anului 2020 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
27. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
28. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila pentru anul 2019
29. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Epureanu Ionel pentru perioada ianuarie – decembrie 2019
30. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2019
31. Alte probleme

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •