Administratie

Ședință ordinară a CLM miercuri la ora 9.00

Ședință ordinară a CLM miercuri la ora 9.00

Miercuri, 29 mai, de la ora 9.00, în sala de ședințe a CUP Dunărea, este programată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. Ședința se anunță una lungă, având 70 de puncte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 29 mai:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2018.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2019, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr. 34/1998.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 referitoare la „Aprobarea Comisiei şi a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu sau a unui teren în vederea ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii”, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 69/19.02.2018 privind <Înfiinţarea Complexului rezidenţial “Sfânta Maria” Brăila prin reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă “Sfânta Maria” Brăila>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: CompletareaProgramului Activităților Cultural Sportiv – Educative ale Municipiului Brăila, pe anul 2019.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „O administrație în slujba cetățeanului” la nivelul Municipiului Brăila în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru reparația capitală a navei de pasageri „Lacu Sărat”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Monument, etapa a II-a”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori, grup pompare, iluminat de securitate pentru marcarea hidranților, panică și continuarea lucrului, închideri antifoc, casa scării și instalație paratrăsnet”, pentru Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 68, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Rezervă de apă și grup de pompare apă pentru hidranți interiori de incendiu; Recompartimentare și placare cu rigips ignifug la planșeu pentru Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu”, str. Ștefan cel Mare nr. 483>, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Compartimentare spațiu rezervă apă incendiu, instalație hidranți interiori, accese incintă – Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, str. Chișinău nr. 44>, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparații și înlocuire țevi evacuare subsol și igienizare – Grădinița cu program prelungit nr.8 Brăila – Structura Grădinița cu program prelungit nr.44 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare cale de evacuare, compartimentare rezervă apă, instalație de detecție, completări instalație de hidranți și obținere autorizație P.S.I., Grădinița nr. 21, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9D”, grădiniță fără personalitate juridică, aparținând de Școala Gimnazială „Alexandr Sergheevici Pușkin” Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de detecție și alarmare la incendiu, Grădinița  nr. 31, str. Matei Basarab nr. 26”, grădiniță fără personalitate juridică, aparținând de Școala Gimnazială „Alexandr Sergheevici Pușkin” Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuit conducte de scurgere subsol și conducte alimentare cu apă – Grădinița cu program prelungit nr.37 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 637/21.12.2017, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Aleea Lebedei, Str. Sebeșului, zona Buzăului, Str. Roșiori, Aleea Învățătorilor și Cartier Vidin>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 43151/ 02.11.2017 al obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 17/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 31/2017>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 21/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 29966 /02.08.2018 al obiectivului de investiții „Modernizare Calea Galați între Pod Brăilița și DJ 221B”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 500/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 501/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”>, modificată prin H.C.L.M. nr.545/31.10.2018.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 43894 /07.11.2017 al obiectivului de investiții „Modernizare Șoseaua Focșani, între Strada Comuna din Paris și Șoseaua de Centură”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 18/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 32/2017>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 22/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”>.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, a bunurilor de retur aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din aria delegată a U.A.T. Municipiul Brăila, executate prin contractele: „Reabilitare captare Chiscani, stație tratare Chiscani, stații de pompare și de clorinare, reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi comune – Aglomerarea Brăila” și „Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi separate – Aglomerarea Brăila” realizate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1933/07.02.2014 și nr.9995/11.06.2015.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea Propunerii de modificare și completare la Partea Comună a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 16 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare  nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale și din Dispoziții Speciale.

 Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2019, cu solicitanții care au acces la locuințele ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.  

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Atribuirea, prin încredințare directă în folosință gratuită, a spațiului situat în Municipiul Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 8-8A, etaj 1, AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE, în vederea desfășurării activității.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017referitoare laAprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente activității Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor municipale la DEDMI Muchea.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractelor – cadru de prestări servicii în zona de administrare portuară a Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, Corp D – C2, Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea desfășurării activității Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 13,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, în incinta Colegiului Național „Ana Aslan”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, înscris în cartea funciară nr. 89508, format din teren în suprafață de 391.343,00 mp și construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25 și C26.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru  amenajarea terenului situat în Brăila, str. Odessa nr.12, amenajare ce va fi executată de către societatea A.N.A. GENERAL INVEST S.R.L. București, conform proiectului.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru  amenajarea terenului situat în Brăila, str. Odessa nr.12, amenajare ce va fi executată de către societatea A.N.A. GENERAL INVEST S.R.L. București, conform proiectului.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 467,00 mp, situat în Brăila, str. Odessa nr. 12, NCP 5307, solicitantei A.N.A. GENERAL INVEST S.R.L. București, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 27,00 mp indiviz din 603,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 91, NCP 81228, solicitanților BARBU MARIN, BARBU IONICA, BARBU VASILICĂ și BARBU FĂNICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,00 mp indiviz din 298,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 18A, NCP 83836, solicitanților CIUPITU DOBRICĂ și CIUPITU LĂCRĂMIOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp indiviz din 169,00 mp, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 38, NCP 91464, solicitanților MĂZELU CORNEL și MĂZELU SABINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 57,00 mp indiviz din 591,00 mp, situat în Brăila, str. Jderului nr. 5, NCP 93472, solicitanților MOCANU AUREL și MOCANU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 267,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 29E lot 2, NCP 92996, solicitanților NECULA MARIAN și NECULA ANIȘOARA, în vederea extinderii construcțiilor, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 127,00 mp, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 58 lot 1, NCP 93407, solicitanților POPA ALEXANDRU și POPA IOANA, în vederea extinderii construcției C1, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 538,00 mp real măsurat (512,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 10, NCP 93629, solicitanților POPA AURELIAN, POPA MARIOARA, POPA MIHAI și POPA ANICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 40,80 mp, indiviz din 16.435 mp, situat în Brăila, str. Vădeni nr.15G, NCP 10197, solicitantei SPIRACHE LENUȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1 – cabină poartă, proprietatea acesteia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 180,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 25, NCP 92728, solicitantei STOIAN MARIOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 16, NCP 75223, solicitantei ȘERBAN MAGDALENA – DANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 113,00 mp indiviz din 240,00 mp conform acte (244,00 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Negru Vodă nr. 15, NCP 91890, solicitantului TĂNASE COSTEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,00 mp indiviz din suprafața de 277,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 15, NCP 92385, solicitantei ȚĂPOI OLGA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 9, bl. D, sc. 1, et. 2, ap. 11.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 2, et. 2, ap. 14.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Brașoveni nr.29, NCP 17856.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Borzești nr. 24A, în suprafaţă de 183,00 mp, NCP 84141, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 343/27.09.2010 în favoarea domnului HOISAN IONUȚ – ALIN.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 8 (fosta Zona Industrială Sud lot 112), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 87214, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 273/30.09.2008, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 193/29.05.2009, în favoarea domnului ȘOLCAN NICOLAE.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI RESTRUCTURARE ȚESUT URBAN ZONA INDUSTRIALĂ SUD, FOSTA FABRICĂ DE CASE – CARTIER VIZIRU III” la adresa din Brăila, Calea Călărașilor nr. 333, inițiat de societatea CONCIVIA S.A.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, pentru prelungirea unui mandat de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație – mandatul 2018-2022, până la data de 07.08.2019.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reluarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. nr.100/28.02.2019.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, pentru numirea a 3 administratori provizorii în Consiliul de Administrație, mandatul 2018-2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2019.

INFORMARE privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, reluată conform Deciziei nr.296/2019 emisă de Curtea de Apel Galați – Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •