Social

Sărbătoarea geniștilor

Sărbătoarea geniștilor

Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” sărbătorește pe 31 mai – Ziua Armei Geniu, 161 ani de la înființarea primului batalion de geniu, iar pe 1 iunie – 18 ani de la înființarea unității. În acest an, nu vor fi organizate festivitați dedicate acestor evenimente din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

Brigada 10 Geniu, înfiinţată la 1 iunie 2002 în baza Ordinului ministrului apărării naţionale, este marea unitate specializată care realizează sprijinul genistic pentru forţele luptătoare şi participă în acelaşi timp la executarea unei game vaste de misiuni în situaţii de urgenţe civile.

Primul examen naţional susţinut de geniştii brigăzii, s-a derulat în luna septembrie 2003 în raionul localităţii Gropeni cu prilejul reunirii  grupului de lucru „NATO-LG 9”, în cadrul căruia a fost prezentat exerciţiul demonstrativ “Sprijinul genistic pe câmpul de luptă”, la finalul căruia, oficialii militari din 24 de ţări membre NATO şi partenere au apreciat faptul că sprijinul genistic pentru o mare unitate mecanizată s-a realizat conform procedurilor specifice Alianţei Nord Atlantice.

Structurile Brigăzii 10 Geniu s-au remarcat prin operativitate şi profesionalism pe timpul participării la îndeplinirea misiunilor asumate de România în teatrele de operaţii din Bosnia-Herţegovina, Irak şi Afganistan, calităţi pentru care geniştii au fost recompensaţi cu decoraţii, ordine şi medalii româneşti şi străine.

Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” este angrenată în implementarea acordurilor internaţionale şi iniţiativelor regionale cu specific de geniu şi participă în mod constant la exerciţiile multinaţionale desfăşurate cu state membre NATO sau state partenere, asigurând expertiză de specialitate, tehnică şi efective.

În cadrul procesului complex de restructurare şi transformare a armatei, începând cu 22 aprilie 2003, Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” a trecut în subordinea Corpului 1 Armată Teritorial „General Ioan Culcer”, iar începând cu 1 iulie 2010, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” este subordonată nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre, cu o nouă structură, având în componență Batalioanele: 72 Geniu „Matei Basarab”; Nave Treceri Fluviale ,,Danubius”; 136 Geniu „Apulum” și 110 Sprijin Logistic „Mareşal Constantin Prezan”.

Începând cu luna octombrie 2011 din organica marii unităţi fac parte Batalionul 52 Geniu „Tisa”, Grupul 5 EOD iar din martie 2018, Batalionul 96 Geniu Bucureşti şi Grupul 2 EOD.

Nivelul superior de instruire a personalului, calitatea lucrărilor şi operativitatea cu care au fost executate misiunile ordonate sunt doar o parte din remarcile constante ale oficialilor militari şi politici, români şi din cadrul Coaliţiei Aliate, exprimate la adresa militarilor genişti, aprecieri care ne fac cinste şi confirmă aportul militarilor Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive a Armatei României, atât în ţară cât şi în străinătate.

În prezent, militari şi structuri din Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”  participă  la  exerciţii naţionale, internaţionale, în cadrul NATO, al iniţiativelor regionale.

Cu ocazia aniversării a 161 de ani de Armă Geniu în România și a 18 ani de la înființarea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, general de brigadă Vasile Ionescu a transmis un mesaj geniștilor.

Sărbătorim anul acesta, la 31 mai și la 1 iunie, 161 de ani de la înființarea primului batalion de geniu al Principatelor Unite Române, respectiv 18 ani de la înfiinţarea celei mai mari unități de geniu a Armatei Române – Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Participând la toate momentele importante ale istoriei, de la 1859 și până în prezent, de la Războiul de Independenţă şi cele două conflagraţii mondiale, și până la realizarea unor obiective strategice ca Transfăgărăşanul şi Canalul Dunăre – Marea Neagră, structurile de geniu și-au demonstrat utilitatea, confirmându-se ca structuri de elită a oștirii române.
Cea mai mare sărbătoare a geniștilor vine anul acesta în contextul împlinirii a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Experienţa războiului antifascist a arătat deosebit de convingător importanţa şi rolul mereu crescând al trupelor de geniu pe câmpul de luptă modern.     Asigurarea acţiunilor de luptă a diferitelor arme – infanterie, tancuri, artilerie – de către trupele de geniu, în strânsă cooperare cu acestea, este condiţia de bază a obţinerii unui ritm înalt în ofensivă şi a unei mari stabilităţi în apărare.
Prin jertfa lor, de-a lungul timpului, pe câmpurile de luptă, s-a conturat imaginea eroului genist, fie el pontonier sau podar, drumar, pionier sau cercetaş. Aflându-ne în preajma sărbătorii creștine a Înălțării Domnului, zi în care comemorăm eroii neamului din toate timpurile, se cuvine să le păstrăm o vie amintire, să le facem cunoscute faptele de arme, să-i onorăm prin competența și profesionalismul nostru.
 Astăzi, tradițiile ilustrului înaintaș Panait Donici sunt continuate de către marea unitate de geniu – Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, a cărei înfiinţare la 1 iunie 2002, în garnizoana Brăila, a reprezentat în fapt materializarea concepţiei privind sprijinul genistic a acţiunilor militare, în deplină concordanţă cu diversitatea misiunilor şi provocărilor actuale.
În cei 18 ani de la înfiinţare, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, prin activităţile desfăşurate şi misiunile îndeplinite, şi-a câştigat locul între structurile de elită ale Forţelor Terestre, cu o poziţie apreciată şi bine definită în cadrul comunităţii locale, cu rezultate remarcabile obţinute în teatrele de operaţii şi exerciţiile naţionale şi multinaţionale la care a participat, cu un colectiv performant şi motivat în îndeplinirea obiectivelor propuse.
Dragi camarazi geniști,
Cele două aniversări, ne găsesc anul acesta la datorie, într-un context inedit, cel al pandemiei de COVID-19, care ne pune la încercare capacitatea de a ne adapta în cadrul unui război neconvențional. Prin acțiunile întreprinse de către militarii geniști în zona de responsabilitate, am demonstrat faptul că structurile de geniu sunt versatile și pot să răspundă adecvat și eficace provocărilor actuale.
Vă mulțumesc pentru efortul susținut în aceste condiții ridicate de risc și pentru modul exemplar în care vă faceți datoria.
Rezultatele obţinute vă obligă să vă perfecţionaţi în continuare pregătirea. Indiferent dacă examenele de anul acesta – Blonde Avalanche și IEL-MILU – vor avea loc sau nu, procesul de instruire a militarilor și de pregătire a tehnicii trebuie să continue la aceeași intensitate, pentru a vă menține valoarea şi a vă situa mereu la un nivel ridicat de reușită în îndeplinirea misiunilor încredinţate, contribuind astfel la crearea unui viitor pe măsura prestigiului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
În acest moment festiv, vă adresez dragi camarazi, sincere felicitări şi vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă în îndeplinirea misiunilor, satisfacţii tot mai mari şi bucurii alături de cei dragi.
La mulţi ani militarilor genişti și ai Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos
Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •