Social

Sancțiuni pentru muncă la negru aplicate de inspectorii ITM Brăila în perioada stării de urgență

Sancțiuni pentru muncă la negru aplicate de inspectorii ITM Brăila în perioada stării de urgență

În contextul situației generate de pandemia Covid-19, care a determinat și instituirea stării de urgență pe teritoriul României, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila au întreprins controale la angajatorii din municipiu.

În vederea diminuării consecințelor ce derivă din prestarea muncii fără încheierea de contracte de muncă în formă scrisă, în perioada 16.03.2020 – 14.05.2020, verificările au fost dispuse în special în cazul în care au fost reclamate. Astfel au fost vizate utilizarea muncii nedeclarate sub toate formele reglementate de Codul muncii, continuarea prestării activității, pentru același angajator, de către salariații cu contractul individual de muncă suspendat; încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă de natură să pună în pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă.

În această perioadă inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Brăila au efectuat un număr de 147 de controale, dintre care 94 în domeniul relațiilor de muncă, 53 în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 681.500 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniile de competență au fost aplicate 61 sancțiuni contravenționale.

Astfel, pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, au fost sancționați 5 angajatori care desfășoară activitate în fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, comerț, lucrări de instalații electrice, construcții, fiind identificate 50 persoane, pentru care s-au aplicat sancțiuni în valoare de 620.000 lei.

Pentru nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară au fost aplicate sancțiuni în valoare de 1.500 lei, iar pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă s-au aplicat sancțiuni în valoare de 15.000 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor s-au aplicat sancțiuni de 5.000 lei, iar pentru faptul că angajatorul nu păstrează la sediu o copie de pe contractul individual de muncă s-au aplicat sancțiuni în valoare de 10.000 lei.

Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control încheiate anterior au fost sancționate cu sancțiuni în valoare de 5.000 lei, iar pentru neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii de muncă pentru control au fost aplicate sancțiuni în valoare de 18.000 lei. De asemenea, pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate sancțiuni de 7.000 lei.

”Având în vedere starea de urgență, inspectorii de muncă au transmis 582 notificări către angajatori cu privire la  măsurile ce pot fi luate în vederea prevenirii, gestionării și limitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus la locurile de muncă, atât în domeniul relațiilor de muncă cât și al securității și sănătății în muncă, stabilindu-se și termene de transmitere a informărilor către ITM privind stadiul realizării acestora.

De asemenea inspectorii de muncă din compartimentelor relații de muncă și muncă nedeclarată au fost implicați, în baza protocolului de colaborare încheiat cu AJOFM Brăila, la verificarea registrului general de evidență a salariaților în ceea ce privește condițiile de acordare a indemnizației în cazul suspendării Contractului Individual de Muncă conform art.52, alin.1, lit.c din Codul Muncii.

Instituția noastră, în perioada menționată, a distribuit permanent informații către agenții economici, prin postarea pe pagina de internet a comunicatelor și totodată a soluționat cu celeritate petițiile primite din partea angajaților precum și alte situații solicitate de autorități sau alte instituții” a declarat inspectorul șef al ITM Brăila, Liviu Arhire.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •