Social

Sancțiuni contravenționale aplicate de inspectorii ITM în urma unor sesizări sau petiții

Sancțiuni contravenționale aplicate de inspectorii ITM în urma unor sesizări sau petiții

În vederea diminuării consecințelor ce derivă din prestarea muncii fără încheierea de contracte de muncă în formă scrisă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, în perioada 27.04.2020- 07.05.2020, au întreprins controale la angajatorii din municipiu. În urma activităților întreprinse au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de muncă în valoare totală de 345.500 lei.

Verificările au avut ca scop depistarea persoanelor care prestează muncă în folosul angajatorului fără a avea încheiate cu acesta contracte individuale de muncă în formă scrisă. Astfel, au fost depistate 29 de persoane care prestau activitate fără forme legale de încadrare la 3 angajatori care desfășurau activitate în domeniile – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, lucrări de instalații electrice. Pentru acestea au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 320.000 lei.

Au fost constatate și alte deficiențe pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.500 lei pentru: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă; neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii de muncă pentru control; neducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control încheiate anterior.

Readucem în atenția angajatorilor, că au obligația de a încheia în formă scrisă contracte individuale de muncă cu lucrătorii înainte de începerea activității și de a nu presta activitate cu salariații aflați în perioada de suspendare, șomaj tehnic. Recomandăm salariaților care pot fi victimele unor abuzuri din partea angajatorilor să se adreseze Inspectoratului Teritoral de Muncă Brăila, precizând că, deși controalele au fost suspendate în această perioadă, reclamațiile și petițiile de acest gen vor fi luate în considerare” a declarat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.
Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •